For noen uker siden gikk anbudsfristen for nye asylmottaksplasser i Midt-Norge ut. På listen over dem som kommer med tilbud, er det en ny aktør som skiller seg ut med særlig mange plasser. Alba Mottak, som er et selskap som ennå ikke formelt er stiftet, tilbyr følgende:

  • 100 plasser i Bakke Bydelshus i Trondheim.

  • 470 plasser i det gamle Adressa-bygget i Trondheim.

  • 970 plasser i brakker på tomter i Trondheim, Malvik og Melhus.

  • 156 plasser i tidligere militærleir på Øysand.

- Bred erfaring med barnehager

I tillegg til disse 1700 plassene kommer opsjoner på 120 plasser. Gaute A. Ringvold, som er styreleder i Alba Gruppen AS, sier de aldri har driftet asylmottak før. Barnehager har de derimot drevet med siden 2005, ifølge egen hjemmeside. Der står det at de har barnehager i trøndelagsfylkene og i Östersund.

- Drift av barnehage og asylmottak har mange vesentlige forvaltningsmessige likhetstrekk innen HMS, jus og økonomi. Den faglige kompetansen på drift av asylmottak vil vi ansette dersom vi får tildelt kontrakt. Får vi ikke tak i en kompetent leder, tiltrer jeg stillingen selv, skriver Ringvold i en kommentar til Adresseavisen.

Han viser til at han har jobbet med bistandsarbeid i utlandet - blant annet drifting av midlertidige boløsninger - og at han har krigsskole og erfaring fra internasjonale operasjoner.

- Asylmottak i tråd med vår visjon

Alba Gruppen har, ifølge Ringvold, ca. 150 ansatte i Sverige og Norge:

- De brenner for å bidra med sin felles visjon «kunnskap om omsorg» innen skole, barnehage og seniortjenester. Alba Gruppen besluttet, i tråd sin strategi og visjon, å melde seg som driftsorganisasjon for asylmottak, skriver Ringvold som forklaring på hvorfor styret i Alba Gruppen velger å satse på asylmottak.

En eventuell avtale med UDI vil inngås på nyåret. Adresseavisen har spurt Ringvold blant annet om hvor egnet Bakke bydelshus og det gamle Adressa-bygget på Heimdal er til asylmottak – og hvorvidt de har fått innsigelser fra naboer etter at planene ble kjent i media:

- Dette er spørsmål som vi må avvente å svare på til forhandlingene med UDI er ferdig, skriver Ringvold.

Han legger til at de benytter Per Knutsen arkitekter og Optiman prosjektledelse i utviklingen av det byggtekniske konseptet. Han sier de også har dialog med «erfarne forskere ved NTNU for å få en uavhengig tilnærming til hva som er kvalitet i asylmottak».

Andre oppsiktsvekkende tilbud

UDI Midt-Norge fikk inn tilbud om nesten 6000 nye plasser fordelt på 19 tilbud i den pågående anbudsrunden. Egir Shipping AS har levert anbud i alle UDIs regioner, også i Midt-Norge. De tilbyr mottak om bord i skipet Orient Queen for 1200 personer, med opsjon på 30 plasser. Det er ikke opplyst hvor skipet skal ligge til kai, ifølge UDI.

Kommunikasjonsrådgiver Tove Cecilie Fasting i UDI Midt-Norge opplyser at de ikke har mer informasjon om Egir Shipping AS, og at de er i ferd med å vurdere tilbyderen på lik linje med de andre. Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med operatøren, som ifølge UDI er et selskap under stiftelse, uten å lykkes.

Hele tre av 19 anbud dreier seg om mottak i Meråker kommune. Her tilbys totalt 370 plasser med opsjon på 120 plasser fordelt på tre ulike driftsoperatører.

- Vi har ikke kapasitet til tre mottak, har Meråker-ordfører Kari Anita Furunes (Sp) nylig sagt til Adresseavisen.

foto
Satser på asylmottak: Styreleder Gaute Ringvold (t.v.) i Alba Gruppen AS sier det er i tråd med deres visjoner å satse innenfor asylmarkedet. Her er han i 2008 sammen med styremedlem Håvard Matberg da de gikk i gang med å bygge en gigantbarnehage på Husby i Stjørdal. Foto: Marianne Tønset
foto
Asylmottak? Alba Mottak tilbyr i tillegg UDI 470 asylmottaksplasser i det gamle Adressa-bygget på Heimdal. Foto: Rune Petter Ness