- Når bakken er så mettet av vann som den blir nå, skal det enda mindre til før det blir utløst skred. Høy vannmetning gjør at jordsmonnet veldig lett blir ustabilt slik at det utløses skred, sier vakthavende hydrolog Per Glad ved jordskredvarslingen til Norges Vassdrags - og Enerigidirektorat (NVE).

Varsel om jordskredfare er nå på gult nivå (nivå 2) for Trøndelag, et nivå hvor det ifølge varsom.no "noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme".

- Slik prognosene ser ut framover med store nedbørmengder, snøsmelting og høy vannmetningsgrad i bakken er det meget stor sannsynlighet for at det vil gå flere jordskred, sier Glad.

Dette er skredvarselet

"Store nedbørmengder de siste dagene og nedbør fredag medfører vedvarende skredfare. Mildvær fører til at nedbøren vil falle som regn også i fjellet, og det vil være snøsmelting der det ligger snø. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy.Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales", heter det i skredvarselet som gjelder fra onsdag til fredag.

50 til 100 millimeter fra onsdag til lørdag

Ifølge de siste prognosene fra Meteorologisk institutt vil det komme mellom 50  og 100 millimeter nedbør i landsdelen de neste fire dagene. Lokalt, blant annet på Fosen, kan det bli enda større nedbørmengder.

- Våre prognoser viser 15 til 30 millimeter onsdag, 15 til 40 millimeter torsdag og 15 til 20 millimeter fredag. Det vil fortsette å regne også på lørdag, men da ser det ut til at de største nedbørmengdne kommer på Nordmøre og langt sørvest i Sør-Trøndelag, sier vakthavende meterolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

To lavtrykk tett på hverandre

Årsaken til de store nedbørmengdene er to lavtrykk med tilhørende fronter som kommer inn over Midt-Norge med bare ett døgns mellomrom.

I tillegg beveger lavtrykkene seg langsomt, noe som gjør at det vil regne store deler av døgnet fra onsdag til lørdag.

Meget høye temperaturer for årstiden, opp i ti til tolv grader torsdag, gjør at snøsmeltingen skyter ytterligere fart også i høyere strøk.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 600  andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Analysekartet fra NVE for søndagen viser at vannmetningen øker i Trøndelag de neste dagene. Feltene med rødt er områdene med høyest vannmetning. Foto: Kart: NVE