En rekke medaljemottakere fra hele landet var samlet på Slottet tirsdag. Der fikk de selv muligheten til å takke kong Harald for hederen. Fem trøndere, med ledsager, var blant de til sammen 26 mottakerne som møtte på Slottet.

Bierna Leine Bientie fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje i Snåsa i mai. Bientie var den første sørsamiske presten i Den norske kirke og har vært en drivkraft i «utvikling av et liturgisk språk på sørsamisk og integrering av det samiske perspektivet i praktisk teologi, liturgi og menighetstenkning», het det i begrunnelsen.

– Tusen takk for at jeg skulle få oppleve dette. Det er stort, sa Bientie fra talerstolen ifølge NRK Sapmi.

Han understreket samtidig at han har hatt mange gode støttespillere i arbeidet, og trakk spesielt frem kona Anne-Grethe.

– Hun er min motivator og støttespiller, sa Bientie.

Barnelegen

Barnelegen og professorene Torstein Vik ble hedret med Kongens fortjenstmedalje for sin innsats barnelege, forsker og formidler gjennom mange år. I søknaden ble det tegnet et bilde av en dyktig underviser og rollemodell for assistentleger og medisinstudenter, en innovativ forsker, og en person som i hele sin karriere har hatt et brennende engasjement for de minste og svakeste i samfunnet, de syke barna. Viks engasjement i medisinerutdanningen i Trondheim ble også trukket frem, og hans bidrag til å bygge opp en nevrovitenskapelig forskningsgruppe ved NTNU av internasjonalt format innen fagfeltet «Tidlig hjerneskade hos risikobarn og Cerebral parese hos barn».

Torstein Vik fra Trondheim møtte kong Harald og dronning Sonja under en mottakelse på Slottet tirsdag.

– Det har vært givende å forske opp mot noen av de barna jeg synes trenger det mest. Det kan være barn med hjerneskade, som har fått det enten før, under eller etter fødsel, sa Vik til Adresseavisen etter tildelingen i august.

Ekteparet og hundene

Ekteparet Vigdis og Per-Harald Nymark mottok medaljen for sin innsats innen hundesporten. Eli Blakstad, fylkesmann i Oppland, sto for tildelingen under jubileumsmiddagen til Norsk irsksetterklubb på Dombås i august. Hun trakk frem parets unike og mangfoldige virke innen hundesporten. Det samme gjør forfatter og journalist Stein Slettebak Wangen i den ferske boka «Den komplette fuglehunden», som markerer Norsk irsksetterklubbs 100 første år. Ekteparet viet et helt kapittel, hvor de forteller om et rikt liv med både tobente og firbente venner.

Vigdis Ellinore Nymark fra Trondheim, ledsaget av Arild Ove Østmo, takket kong Harald og dronning Sonja for fortjenstmedaljen tirsdag.

– Vi har ikke egne unger, men gjennom hundekjøringen har vi hatt mange ungdommer innom hos oss, og gjennom årene har det kommet til nye generasjoner. Det har vært veldig givende. Det var overraskende og rørende å få medaljen. Vi er overveldet over at folk setter sånn pris på det vi har gjort gjennom over 50 år, sa Vigdis Nymark til Adresseavisen etter medaljetildelingen.

Per Harald Nymark, ledsaget av Stein Slettebak Wangen, hilste på kong Harald og dronning Sonja under en mottakelse på Slottet tirsdag.

Musikknestoren

Skatvalsbyggen Magnus Fiskvik har gjennom 61 år virket som organist, dirigent, sanger og musiker i lokalmiljøet. Gjennom et langt musikkliv har han blant annet deltatt i operakoret på Steinvikholmen, Olsokkoret på Stiklestad, tidebønnskoret i Nidarosdomen og sjutimersverket «The Veil of the Temple» under Olavsfestdagene. Han har også vært sentral i arbeidet med å sette opp fremføringer av store verk som Händels «Messias».

Magnus Fiskvik fra Skatval, ledsaget av Bjørg Oddny Fiskvik, møtte kong Harald og dronning Sonja tirsdag.

– Det er en anerkjennelse av det jeg har holdt på med gjennom et langt musikkliv. Det er veldig artig. Selv om en føler det er ufortjent, så er det vel mange som har satt pris på det jeg har holdt på med. Det er et bevis på det, vil jeg tro, sa 70-åringen til Adresseavisen da han mottok medaljen under en konsert i Værnes kirke i september.