Trønderopprøret møtte fredag helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Helsepolitikerne fikk overlevert funnene i Trønderopprørets store fastlegeundersøkelse og helsemedarbeiderundersøkelse, som nå er samlet i en egen rapport.

Undersøkelsen, som Adresseavisen har omtalt tidligere, viser at fastlegeordningen er under et kolossalt press.

Bare 15 prosent av de spurte fastlegene ser for seg at de fortsatt er fastleger om fem år om dagens rammevilkår ikke bedres. Svært mange fastleger sliter med tung arbeidsbelastning.

- Fastlegeordningen er inne i en svært kritisk fase. Regjeringen er nødt til å vise at de vil satse på ordningen, eller så er jeg redd vi mister veldig mange av våre mest erfarne allmennspesialister, sier Christine Agdestein, fastlege i Trønderopprøret.

Enige om krise

Trønderopprøret – som er en samling av allmennspesialister og fastleger med utgangspunkt i Trondheimsområdet – mener regjeringen må inn med både økonomiske og strukturelle virkemidler for å redde fastlegeordningen.

På Stortinget blir legene møtt med stor og tverrpolitisk forståelse.

- Fastlegeordningen er ikke bare bunnplanken i det norske helsevesenet. Den er selve navet. Det er i dag ingen politisk uenighet om fastlegeordningen er i krise, sier lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug V. Bollestad fra nøkkelpartiet KrF.

Bollestad mener KrF og regjeringspartiene på Stortinget har god kriseforståelse, og hevder partiene vil vise dette i tiden som kommer.

Får millioner – trenger milliarder

Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett ble ferdag vedtatt med et titalls ekstra millioner plusset på i grunnstøtte og rekrutteringsformål for fastlegene.

Det monner etter alt å dømme bare sånn passe. Trønderopprøret har bedt om tre milliarder kroner for å redde fastlegeordningen.

– Vi trenger en betydelig økt finansiering over år. En slik investering vil gi betydelige reduserte kostnader i andre enden, sier Christine Agdestein.

Hun legger til at hun forstår at dette må komme som en opptrapping, men argumenterer hardt for at dette vil gå i pluss for det offentlige.

Over 80 prosent av pasientene i helsevesenet behandles i dag ferdig av sin fastlege.

Trønderopprøret har dokumentert at spesialister i allmennmedisin prosentvis står for langt færre henvisninger og innleggelser enn ikke-spesialister. Det er også påvist at uerfarne og vikarer prosentvis sender betydelig flere pasienter videre i systemet.

- Må handle i høst

Fra alle deler av landet har det kommet meldinger om store problemer med å rekruttere inn til fastlegeordningen generelt og til spesialistordningen spesielt.

Helseminister Bent Høie erkjente i VG for to uker siden at han og regjeringen for sent så alvoret i fastlegekrisen.

- Det er vel og bra å ta alvoret inn over seg. Det er likevel hans fordømte plikt å ordne opp uten unødvendig sommel, sier Ingvild Kjerkol, som er Arbeiderpartiets helsepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet.

Stortinget har vedtatt at fastlegeordningen skal evalueres, men regjeringen er ikke klar med en slik gjennomgang for høsten 2019.

Ifølge Kjerkol er dette «altfor sent». Hun mener bør være mulig å legge en god gjennomgang på bordet allerede til høsten.

- I det minste forventer vi tydelige signaler i 2019-budsjettet som han legger frem til høsten, sier Kjerkol.

- Legg ned dagens legevaktordning

Arbeiderpartiet mener kortere pasientlister, oppgaverevisjon og endringer i takstsystemet bør være blant strakstiltakene til helseministeren.

- Flere fastleger må over på fastlønnsordninger og det trengs rekruttering av nye fastleger i såkalte ALIS-stillinger, der unge leger får støtte til å bli spesialister, sier Kjerkol.

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, mener andelen nordmenn som studerer medisin i utlandet er for høyt – og vil hente disse hjem tidligere i studiet.

- Vi bruker altfor mye ressurser på å overføre utenlandsstudentene til det norske helsesystemet, sier Toppe.

Toppe mener dagens legevaktordning, der legevakt blir kjørt i tillegg til full fastlegestilling må legges ned – og i stedet gjøres som en del av densamlede fastlegebelastningen.