Når elevene til høsten begynner på gamle Ranheim skole, må de krysse en påkjøringsrampe til E6. Der tar trafikantene fart for å komme inn på motorveien på Ranheim.

- Vi har ikke møtt noen som synes det er en god idé at barna skal krysse her. Men det er ingen som har kommet med noen løsning, sier Ronny Smolan.

- Vi er frustrerte, og vi er redde for barna våre, sier Tone Guttormsen.

De er foreldrerepresentanter i FAU ved gamle Ranheim skole som til høsten åpner dørene igjen. I alt 165 elever i 1.–6. trinn fra Olderdalen skal ta i bruk gammelskolen frem til ny skole på Overvik står klar i 2019.

- Vi har stor forståelse for at elevene blir flyttet, for det er ingen som synes det er bra med en overfylt skole på Ranheim. Derfor er det aksept for flyttingen. Men barna må få en trygg skolevei, sier Guttormsen.

Vil velge korteste vei

Trafikkbildet er uoversiktlig der hvor elevene skal krysse påkjøringsrampen til E6 ved Vikelvfaret, ikke langt fra Olderdalen. Like ved ligger rundkjøringen på fylkesvei 950 som sluser trafikk fra både nedre Ranheim, motorveien, Olderdalen og Vikåsen. Noen av dem blinker seg ut på påkjøringsrampen som går parallelt med E6, hvor de akselererer i hastighet før de er inne i 90-sonen på motorveien på vei nordover.

På denne påkjøringsrampen er det et fotgjengerfelt, og det er her det er naturlig for Olderdalen-elevene å gå.

- Dette er den korteste veien for elevene, sier foreldrene.

Litt lenger opp i bakken er det en alternativ overgang over E6. Men det innebærer at skoleveien blir 500 meter lenger, og vil gi elevene en lang motbakke. Foreldrene mener heller ikke denne veien er trygg, fordi den delvis mangler fortau.

- Når skoleveien blir både lenger og tyngre, vil små barn ta den raskeste veien, uansett hva de blir fortalt, mener foreldrene.

Fikk skoleskyss

Elevene fra Olderdalen har også tidligere hatt samme skolevei, frem til 2010 hvor gammelskolen på Ranheim var i drift. Men ifølge foreldrene fikk elevene tilbud om skoleskyss etter at påkjøringsrampen til E6 ble åpnet ved Olderdalen.

En slik løsning har ikke vært lansert så langt, og det ønsker heller ikke foreldrene.

- Nå har elevene en trygg skolevei til nyskolen, og de sykler og sparkesykler. Det ønsker vi at de skal fortsette med når de begynner på gammelskolen, sier Guttormsen.

Nå krever foreldrene tiltak for å trygge skoleveien før skolestart:

- Det er fem måneder siden dette vedtaket ble gjort i formannskapet. Siden har vi vært i utallige møter, uten at det har blitt noen løsning, sier Guttormsen.

- Vi vet ikke hva som er den beste løsningen, men hvis ikke noe blir gjort, så krever vi at veien blir stengt, sier Smolan.

Også foreningen Ranheim inn i fremtiden har engasjert seg for å sikre en tryggere gang- og sykkelvei. Elsa Sjøhaug mener det er viktig for alle som ferdes i området. Når beboere i Olderdalen vil dra på tur i fjæra, er det naturlig å krysse denne overgangen.

Varsler tiltak

Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) lanserte løsningen med å flytte 1.–6. trinn fra Olderdalen til gamle Ranheim skole. Han er godt kjent med foreldrenes frustrasjon, og forstår at de er bekymret for skoleveien. Samtidig påpeker han at formannskapet har bedt rådmannen gjøre de nødvendige utbedringene av de nye skoleveiene før skolestart.

- Vedtaket er tydelig på at rådmannen må følge opp dette, og jeg forventer at en finner en løsning her. Alle barn i Trondheim skal ha en trygg skolevei, sier Jasinski.

Rådgiver i rådmannens stab, Cato Høve, har også møtt Olderdalen-foreldre i møter. Han lover tiltak til skolestart.

- Vi ønsker å stenge veien med bom, slik at bare busser kan passere her. Det vil innebære en liten omkjøring for bilistene. Men dette er en avgjørelse som ligger hos Statens vegvesen, og som vi ikke har fått avklart ennå. Det vi vet vi kan få til, er en innsnevring av veien i kombinasjonen med et opphøyd gangfelt. Dette vet vi vil endre trafikantenes oppførsel, sier Høve som har forståelse for at foreldre er bekymret.

- Veien ble tidligere vurdert til å være trafikksikker, men Vegvesenet sier nå at det er uoversiktlig her. I et slikt påkjøringsfelt vil fokus for trafikantene være å komme raskt opp i hastighet, og da er det problematisk at 160 barn skal passere her to ganger om dagen, sier Høve.

foto
Her kan veien bli stengt med bom for vanlige trafikanter. Årsaken er at barn fra Olderdalen skal krysse fotgjengerfeltet når de flytter til gamle Ranheim skole. Foto: Vegard Eggen
foto
Utrygt: FAU ved gamle Ranheim skole krever tiltak for å sikre skoleveien når 165 elever fra Olderdalen får ny skolevei. Tone Guttormsen og Ronny Smolan sitter begge i FAU, og er frustrert over at de fortsatt ikke vet hvilke tiltak kommunen vil iverksette. I midten Emma og Marie. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Frustrert: FAU ved gamle Ranheim skole er frustrert over at de fortsatt ikke har fått noen tilbakemelding på hva som skjer for å trygge skoleveien fra Olderdalen til gamle Ranheim skole. Fra venstre Erling Forren Wold, Tone Guttormsen og Ronny Smolan med datteren Marie. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Like etter rundkjøringen i Peder Myhres veg dukker fotgjengerfeltet opp hvor elevene vil krysse både morgen og ettermiddag. Her skal også trafikantene ta fart for å komme seg inn på E6. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen