Tirsdag denne uka skrev Adresseavisen om at den private barnehagen Gnist Trøa på Heimdal får drive videre tross økt bekymring hos tilsynsmyndigheten i kommunen.

Fagenhet for oppvekst og utdanning i kommunen åpnet tilsyn i barnehagen etter gjentatte bekymringsmeldinger om uforsvarlige forhold i barnehagen, og vurderte stenging. De har i stedet gitt barnehagen en rekke pålegg om retting av forholdene, og vil ta en ny vurdering om en eventuell stenging 1. november.

Økonomisk tilsyn

Fagenheten for oppvekst og utdanning er ikke den eneste tilsynsmyndigheten som har gått barnehagen nærmere etter i sømmene. I fjor høst åpnet også Økonomitjenesten i kommunen tilsyn med Gnist Trøa og tre andre barnehager, plukket ut av de totalt 81 private barnehagene i Trondheim. Bakgrunnen var blant annet at barnehagen var blant de syv som har personalkostnader som lå 10 prosent lavere eller mer per ansatt sammenlignet med kommunale barnehager.

Ifølge en omfattende rapport fra rådmannen oppga Gnist Trøa også handel med nærstående parter for 2,4 millioner kroner i 2015, noe som er den nest største summen for private barnehager i Trondheim.

Ifølge morselskapet Gnist Barnehagers årsregnskap for 2016, bidro transaksjoner med nærstående parter med inntekter på 42 millioner kroner. Transaksjonene består av tjenester som er solgt fra morselskapet til barnehagene de eier. Tjenestene er ifølge regnskapet knyttet til «pedagogisk arbeid, IKT, markedsføring, rekruttering, personal og arbeidsmiljø.»

Morselskapet i Gnist fikk i 2016 et årsresultat før skatt på i overkant av 14 millioner kroner.

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll, påpeker at barnehageloven er klar på hvilke begrensninger som gjelder ved handel med nærstående selskaper. Han håper økonomitjenesten i kommunen bruker ressurser på å finne ut av dette. Han håper også at barnehageledelsen øker bemanningen vesentlig.

foto
Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim Geir Røsvoll er bekymret for vilkårene til de ansatte i barnehagekjeden. Foto: Håvard Jensen

- Vi har over tid vært bekymret for denne barnehagen. Svært høyt sykefravær og uvanlig høy turnover er noe av grunnen. De ansatte har gjort en fantastisk jobb over lang tid, men når eierne presser bemanninga så mye ned som Adresseavisen skriver at de gjør, er det svært utfordrende for de ansatte, sier Røsvoll, og viser også til at Gnists barnehager i Bergen lå på bunn i bemanningsstatistikken med gjennomsnittlig 7,3 barn per ansatt i 2016.

Informasjonssjef Børre Andreassen, som uttaler seg på vegne av ledelsen i Gnist, opplyser at barnehagen nå jobber etter en tiltaksplan, og at de har satt i gang strakstiltak blant annet knyttet til rekruttering og bemanning.

Økonomitjenestens tilsyn pågår fortsatt, og enheten vil foreløpig ikke kommentere sine funn.

Lønnsom drift

Gnist Trøa har vært god butikk for kjeden. I 2016 hadde den en inntekt på 21 millioner kroner, og et driftsresultat på over 3,6 millioner. Dette innebærer en driftsmargin på 17,5 prosent. Marginen, som måler bedriftens lønnsomhet, lå på over 28 prosent for hele kjeden. Ifølge en fersk rapport rådgivingsselskapet BDO har utført for Kunnskapsdepartementet, har den private barnehagesektoren overordnet hatt en driftsmargin på mellom 5 og 7 prosent siden 2007.

foto
Barnehagen Gnist Trøa er en del av barnehagekjeden Gnist med barnehager flere steder i landet. Foto: Finn Walther

Nye eiere

Ifølge barnehagelovens paragraf 7 er det barnehageeier som har ansvar for at barnehager drives forsvarlig og i henhold til regelverket. Fagenheten for oppvekst og utdanning har påpekt ved flere anledninger at ansvaret ligger på eier og ikke de ansatte i barnehagen, og at det først og fremst er de ansattes rammevilkår som det må jobbes med.

Hvem barnehageeier i Gnist Trøas tilfelle er og vil være framover, er imidlertid komplisert.

I mai i år kjøpte nemlig det svenske investeringsselskapet Altor Equity Partners en majoritetsandel av barnehagekjeden Gnist Barnehager AS, av ekteparet Bjørn og Kjersti Grønmyr, som stiftet barnehagekjeden i 2007.

Forvaltningsselskapet Altor Equity Partners er rådgiver til totalt fire ulike Altor fond, og har over 5,8 milliarder euro (rundt 55 milliarder kroner) i egenkapital fra investorer. Midlene har investert over 3,8 milliarder i mer enn 40 selskaper. Selskapet tar sikte på å skape verdier gjennom vekstinitiativer og operasjonelle forbedringer, ifølge en pressemelding publisert i forbindelse med oppkjøpet.

Altor eier eller har eid en rekke kjente selskaper som Lindorff, Helly Hansen, Carnegie, Spectrum, EWOS, Dustin, Rossignol, S-Banken og Sats Elixia.

Uklart hvem som får ansvaret

Gnist Barnehager AS er et morselskap i et konsern med flere datterselskaper, altså barnehager som er organisert som aksjeselskaper. I Brønnøysundregistrene står ekteparet Kjersti Hagen Grønmyr og Bjørn Grønmyr oppført som henholdsvis daglig leder og styreleder for alle datterselskapene, inkludert Gnist Trøa på Heimdal. Partner i investeringsfondet Altor, Maria Tallaksen, er fra 9. juni i år registrert som styreleder i morselskapet Gnist Barnehager AS. Hun skriver i en e-post at det fortsatt ikke er klart hvem som vil ha ansvaret i hvert av datterselskapene framover.

- Det er kun kort tid siden vi kjøpte selskapet og vi bruker normalt noe tid på å sette endelig struktur på styrene. I Gnist er dette ikke satt enda, skriver hun, og påpeker at eierne og ledelsen i Gnist jobber aktivt med å bedre situasjonen på Trøa.

- Vi er glade for samarbeidet med Trondheim kommune som støtter barnehagen i kartlegging av utfordringer og hvordan disse best kan løses, skriver hun.

Ros-Mari Berre er leder ved Fagenhet for oppvekst og utdanning i kommunen, som i de siste ukene ført tilsyn ved og vurdert stenging av barnehagen. Hun forteller at de som tilsynsmyndighet retter ansvaret etter barnehageloven mot styreleder ved det gjeldende AS.

foto
Ros-Mari Berre, leder for fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Foto: Kim Nygård

- Hvordan morselskap og datterselskapet styrer dette seg imellom er underordnet for oss i vårt tilsyn, sier Berre.

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post at godkjenningen av barnehagene er gitt til datterselskapene, og det er disse som dermed er barnehageeierne i barnehagelovens forstand. Det er den enkelte barnehage, altså det enkelte datterselskapet, som har rettigheter og plikter etter barnehageloven. Morselskapet har bestemmende innflytelse over datterselskapene, skriver de i en e-post.