Konkurrent tar over alle ansatte i Reinertsen

Aker Solutions overtar Reinertsens olje- og gassvirksomhet og alle selskapets rundt 700 ansatte.

Reinertsen AS ba om gjeldsforhandlinger før jul i fjor.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en pressemelding fra gjeldsnemnda for selskapet torsdag morgen.

Ifølge Aker Solutions kommer de ansatte i Trondheim til å bli flyttet fra Reinertsens nåværende kontor på Brattøra til Aker Solutions kontor på Leangen.

Løsningen er et resultat av forhandlinger som har pågått siden desember i fjor.

- Gjeldsnemnda som siden 19. desember i fjor har arbeidet på høygir for å finne en løsning på de økonomiske problemene i oljeserviceselskapet Reinertsen AS, har inngått avtale om virksomhetsoverdragelse med Aker Solutions AS. Avtalen innebærer at olje og gass-virksomheten videreføres og at de rundt 700 ansatte i Reinertsen blir overført til Aker Solutions. Det blir også dividende til kreditorer, skriver gjeldsnemda i pressemeldingen.

Den klart største eieren i Aker Solutions er Kjell Inge Røkke.

Her kan du lese hva sjefen i Reinertsen, Thomas Reinertsen, mener om løsningen: - Alternativet var konkurs

Se tidslinje for Reinertsen siden oljenedturen nederst i saken.

Betaler 212 millioner

Mens gjeldsforhandlingene har pågått har det vært tilnærmet normal drift i Reinertsen. Selskapets bankforbindelse, Nordea har garantert for kostnadene i driftsperioden. Nordea er også største kreditor i selskapet, med et krav på rundt 400 millioner kroner.

Aker Solutions har betalt 212,5 millioner kroner for olje- og gassvirksomheten.

- I tillegg er det solgt to datterselskaper og øvrige aktiva for til sammen cirka 25 millioner, ifølge pressemeldingen.

Pengene går nå inn i det som gjenstår av Reinertsen AS og vil bli brukt til å betale kreditorer. Nordea har også garantert for videre drift i regi av Reinertsen AS frem til konkurransetilsynet har godkjent gjennomføringen av transaksjonen.

Reinertsen har vært et familieselskap som har holdt det gående siden 1946. Her kan du lese vår kommentar, som slår fast at familieeide selskaper som sikrer lokalt eierskap er under press.

- Krevende prosess

Det er advokat Joar Grimsbu i Arntzen de Besche som har ledet gjeldsforhandlingene. I pressemeldingen uttaler han at han er imponert over de ansatte i Reinertsen «som i en kritisk og uavklart situasjon virkelig har stått opp for bedriften, slik at olje og gass-virksomheten har kunnet fortsette med samme høye kvalitet på leveranser som tidligere.»

Grimsbu legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess, og uttaler at mye av arbeidet har gått på å skaffe investorer.

- Vi har arbeidet kontinuerlig i tre måneder for å finne en løsning etter at styret i Reinertsen AS den 19.12.2016 gikk til Sør-Trøndelag tingrett med begjæring om gjeldsforhandlinger. Dette har vært en meget krevende prosess, hvor gjeldsnemnda har fokusert på å skaffe investorer til å finansiere en best mulig akkord for kreditorene. Parallelt med dette har gjeldsnemnda arbeidet for å rydde opp i alle uavklarte forhold, slik at virksomheten kunne videreføres med sunn økonomi etter gjeldsforhandlingene. Konklusjonen ble imidlertid at det ikke var noen investorer som var villige til å kjøpe Reinertsen AS. Gjeldsnemnda er derfor svært fornøyd med at vi har fått på plass en løsning som sikrer videreføring av olje og gass-virksomheten med ansatte, samtidig som vi også oppnår dividende til kreditorene, uttaler Grimsbu i pressemeldingen.

Tidligere i mars ba Grimsbu om forlengelse av gjeldsforhandlingene for å få på plass en løsning. I brevet til tingretten gikk det frem at det på dette tidspunktet hadde kommet inn foreløpige bud.

Fant mer gjeld

Advokaten sier videre at det tilnærmet daglig har oppstått nye problemstillinger av «faktisk- og juridisk art».

- I begjæringen om gjeldsforhandlinger fra Reinertsen AS ble det oppgitt at selskapet hadde en gjeld på ca 900 millioner, men arbeidet i gjeldsnemnda har avdekket at gjelden i realiteten er på over  1,6 milliarder, skriver Reinertsen i pressemeldingen.

Det er fortsatt ikke utdypet hva som ligger i de 700 millionene kronene som gjeldsnemnda har avdekket i tillegg til gjelden som selskapet oppga ved oppstarten av gjeldsforhandlingene.

- Ville vært konkurs

Totalt har 48 investorer vært på banen så lenge prosessen har pågått. I pressemeldingen står det at det også har vært noen lokale initiativer, uten at dette er utdypet.

Pareto AS har også bistått gjeldsnemda for å finne investorer, men det var ingen som ville gå inn som nye eiere i Reinertsen AS. Dette ble klart etter hvert som den reelle økonomiske situasjonen i selskapet ble avdekket, ifølge pressemeldingen.

- Alternativet til den løsningen gjeldsnemnda nå har lyktes å komme frem til ville vært en konkurs, som igjen ville medført at alle de ansatte hadde mistet jobben og det ikke ville blitt noen dividende til kreditorene. Nå blir olje og gass-virksomheten videreført og de ansatte blir tatt vare på. Det samme blir kunder, og det blir dividende til kreditorene. Reinertsen AS og gjeldsnemnda mener dette er den optimale løsningen for alle involverte, uttaler Grimsbu i pressemeldingen.

Ti advokater involvert

For å komme i mål har Grimsbu hatt behov for betydelig bistand fra flere advokater.

- På det meste har inntil ti advokater hos Arntzen de Besche vært involvert i den svært vanskelige prosessen med å finne en god løsning, skriver han i pressemeldingen.

Det har blant annet blitt samarbeidet tett med partner Stein Knut Tonning i Arntzen de Besche under hele gjeldsforhandlingsperioden. Også partner Marius Gisvold i Wikborg Rein Advokatfirma og statsautorisert revisor Sverre Einersen i KPMG har bidratt.

- Dette har vært en av de mest krevende sakene vi noensinne har jobbet med. Det har vært mange svært kompliserte problemstillinger å løse og nye utfordringer som har dukket opp hver eneste dag underveis, fastslår advokat Joar Grimsbu avslutningsvis i pressemeldingen.

Tidslinje:

Dette ble løsningen:
  • De rundt 700 ansatte i Reinertsen AS overføres til Aker Solutions gjennom en virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at de ansatte beholder rettighetene og vilkårene de hadde i Reinertsen.
  • Reinertsen har størst tilstedeværelse i Trondheim, Bergen og Orkanger. Aker Solutions har varslet at de ansatte vil bli flyttet over til deres kontorer når overdragelsen gjennomføres.
  • Aker Solutions tar også over kontraktene Reinertsen jobbet med på overdragelsestidspunktet.
  • I tillegg selges tre datterselskaper og en lekter til en samlet verdi av 25 millioner kroner. Reinertsens datterselskap i Polen kjøpes av et polsk firma. Styreleder i Reinertsen, Torkild Reinertsen, kjøper datterselskapet i Russland. Han kjøper også datterselskapet Hydrogen Mem-tech, som driver hydrogenproduksjon og CO2-fangst på Tjeldbergodden.
  • Virksomhetsoverdragelsen må nå godkjennes av Konkurransetilsynet før den endelig kan gjennomføres.
  • Gjelda i Reinertsen blir ikke overtatt av noen, men ligger fortsatt i selskapet. Den er på rundt 1,6 milliarder kroner. En stor del av gjelda stammer fra bygg- og anleggsvirksomheten Reinertsen drev med frem til 2015.
  • Gjeldsnemnda anslår at det vil være under 200 millioner kroner igjen til utbetaling til kreditorene.
Reinertsen AS
  • Familieeid oljeserviceselskap med hovedkontor på Pirsenteret i Trondheim. Etablert i 1946 av Arne R. Reinertsen.
  • Selskapet hadde i 2015 inntekter på 1,7 milliarder kroner, og et underskudd etter skatt på 500 millioner.
  • 19. desember 2016 begjærte selskapet gjeldsforhandlinger i Sør-Trøndelag tingrett.
På forsiden nå