Slik blir din økonomi i 2018

Noen av landets fremste økonomer tror boligprisene vil falle i 2018. Men hvordan prisen vil utvikle seg for den omstridte digitale valutaen bitcoin, det vil de helst ikke ha noen mening om.

Ingen av økonomene Adresseavisen har snakket med vil si noe om neste års bitcoin-pris.  Foto: Benoit Tessier, Reuters

Saken oppdateres.

Adresseavisen har spurt fire av Norges ledende økonomer hvordan de tror den økonomiske utviklingen vil bli i 2018. Dette svarte Kjersti Haugland, sjeføkonom i DnB, Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank og Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea:

Lønnsveksten:

Haugland: 2,7%

Holvik: 2,8%

Jullum: 3,0%

Olsen: 2,5-3,0%

Teknisk Beregningsutvalg anslår lønnsveksten i 2017 til å bli 2,7%. Finansdepartementets prognose for 2018 er 3,0%.

Boligprisene:

Haugland: - 3,5%

Holvik: - 3 - 4% i Norge, - 1% i Trondheim

Jullum: - 5% i Norge for hele året. - 3% i Trondheim. Moderat fall frem mot sommeren, moderat vekst etter sommeren.

Olsen: Trolig negativ prisutvikling, 2 - 3%. Fallet vil stanse i 1. kvartal.

De 12 siste månedene har boligprisene falt med 0,5 prosent i Norge og 1,3 prosent i Trondheim.

LES OGSÅ: Boligprisene i Trondheim fortsetter å falle. I september gikk de ned 1,1 prosent

Noen av landets fremste økonomer tror boligprisene vil falle i 2018.  Foto: GLEN MUSK

Kronekursen:

Haugland: For øyeblikket er kronekursen urimelig lav. Vi tror den vil styrke seg på nyåret. Om ett år venter vi at en euro koster 9 kroner og 30 øre.

Holvik: Kronekursen vil holde seg svak, men styrke seg noe utover året.

Jullum: Kronekursen vil styrke seg mot de aller fleste valutaer. Om ett år vil en euro koste i overkant av ni kroner.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, tror kronekursen vil holde seg svak, men styrke seg noe utover året.  Foto: RICHARD SAGEN

Olsen: Krona vil styrke seg. I desember 2018 venter vi at en euro koster under ni kroner.

Norske kroner har svekket seg mot de fleste andre valutaer. I slutten av desember har en euro kostet nesten ti kroner. Krona har ikke vært lavere mot euro siden 2008.

Arbeidsledigheten:

Haugland: Ledigheten vil trolig avta videre. Den registrerte ledigheten tror vi vil komme ned til 2,5 prosent i gjennomsnitt for 2018.

Holvik: Den vil falle videre til 4% (ledighetsrate, AKU) i 2019.

Jullum: Ledigheten vil falle videre, drevet av høyere etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten vil derfor falle like mye i 2018 som i 2017, det vil si cirka 10000 færre arbeidsledige.

Olsen: Ledigheten vil falle videre. AKU-ledighet på 3,75 prosent i gjennomsnitt for 2018.

Arbeidsledighet måles på to måter: I november var andelen registrerte arbeidsledige 3,0 prosent. Den såkalte AKU-ledigheten var per september 4,0%.

LES OGSÅ: Har ikke sett lavere arbeidsledighet på 30 år

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, mener ledigheten vil falle videre, drevet av høyere etterspørsel etter arbeidskraft.  Foto: JENS PETTER SØRAA

Den økonomiske veksten:

(endring i brutto nasjonalprodukt (BNP), fastlandsøkonomien)

Haugland: Vi tror veksten vil ta seg opp fra 1,8 prosent i 2017 til 2 prosent i 2018.

Holvik: 2,3%

Jullum: 2,3%

Olsen: 2,5%

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår i sin nyeste prognose at veksten i BNP for Fastlands-Norge vil bli 1,9 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018.

Rentene:

Haugland: Vi venter uendret styringsrente og uendrede boliglånsrenter i 2018.

Holvik: Styringsrenten vil være uendret. Boliglånsrenten vil holde seg lav og vil være uendret for de fleste.

Jullum: Vi venter at styringsrenten vil stige med 0,25 prosent i desember 2018. Boliglånsrenten vil trolig bli satt opp tilsvarende.

Olsen: Uendret, men skulle krona holde seg svak, blir det trolig renteøkning på 0,25 prosent fra Norges Bank mot slutten av året. I så fall vil også boliglånsrentene kunne gå opp.

Renteutviklingen i 2017: Styringsrenten har vært 0,5% i hele 2017. Veiledende boliglånsrente i Norges største bank DNB er for tiden 2,82%. (Lån 1 mill, innenfor 60% av markedsverdi.)

LES OGSÅ: Oppfordrer lånekundene til å kreve lavere rente

Oljeprisen:

Haugland: Vi tror oljeprisen vil holde seg på dagens nivå, litt i overkant av 60 dollar fatet.

Holvik: Den vil stige litt og ligge rundt 62 dollar per fat i gjennomsnitt i 2018.

Jullum: Vi tror den vil holde seg rundt dagens nivåer på 62 - 64 dollar per fat.

Olsen: Nokså stabil rundt dagens nivå, rundt 65 dollar per fat.

Ved utgangen av 2016 var prisen på olje cirka 55 dollar per fat. 21. desember 2017 var prisen i overkant av 64 dollar per fat. (Brent, spot).

LES OGSÅ: Eksperter spår høyere oljepris i 2017

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DnB, tror oljeprisen vil holde seg på dagens nivå også i 2018.  Foto: ADRESSEAVISEN

Lakseprisen:

Haugland: Vi venter en laksepris på 6 euro per kilo. (i underkant av 60 kroner).

Jullum: Vet ikke

Olsen: Sterkere krone kan bidra til lavere laksepris.

I 2016 var prisen per kilo laks 62 kroner. I 2017 falt prisen til i underkant av 60 kroner. Det er første prisfall på fem år, men er likevel en veldig høy pris i historisk perspektiv.

LES OGSÅ: Høy laksepris gir rekord for Trondheims-oppdretter

Bitcoinprisen:

Haugland: Det har vi ikke anslag for.

Holvik: Prisen stiger vel til den ikke gjør det lenger...

Jullum: Veldig godt spørsmål...

Olsen: Aner ikke!!!

Uvisst om bitcoin: Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea, aner rett og slett ikke hvordan bitcoin-prisen blir fremover.  Foto: VIDAR RUUD, NTB Scanpix, NTB scanpix

 

Det har vært en ellevill prisutvikling på den mest utbredte digitale valutaen. I 2017 har det vært en enorm verdistigning på bitcoin, men de siste ukene i desember har det vært en kraftig nedgang.

LES OGSÅ: De håper å bli rike på bitcoin

LES OGSÅ: Tjener titusener på bitcoin-handel fra studentkollektivet

Usikkerhetsfaktorer for den økonomiske utviklingen:

Haugland: Av innenlandske risikofaktorer er boligmarkedet viktigst. Et større og mer langvarig boligprisfall enn det vi ser for oss, kan føre til lavere vekst og høyere arbeidsledighet, gjennom mer pessimistiske forbrukere og et stort fall i boligbyggingen.

Holvik: Den svake kronekursen avslører at det er få gode investeringsmuligheter i Norge, og at kapitalstrømmen går ut av Norge. Ser en på handelsbalansen utenom olje, så er det et underskudd på mer enn 200 milliarder.

Jullum: Nasjonalt: Utviklingen i boligmarkedet kan bli svakere enn ventet, og konsekvensene for økonomien kan bli større enn ventet. På den annen side kan aktiviteten i oljerelaterte sektorer overraske på oppsiden, og gi sterkere vekstimpulser enn ventet. Globalt: Avmatningen i Kina kan ende med en hard landing, som påvirker både global vekst, råvaremarkedene og de finansielle markedene.

Olsen: Boligmarkedet.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå