Forlik i mobbesaken i Malvik

På et lukket møte i formannskapet i Malvik mandag ettermiddag ble det vedtatt å inngå forlik med mobbeofferet Line Sommer Hoel.

Formannskapet: Mandag møttes formannskapet i Malvik for å ta stilling til erstatning i mobbesaken. Her fra et tidligere møte. F.v: varaordfører Ole Herman Sveien (Sp), ordfører Ingrid Aune (Ap), Eva Lundemo (H), Lill Harriet Sandaune (Frp), Torgeir Anda (V) og Rakel Trondal (SV).  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Det var rådmann Carl-Jakob Midtun som hadde bedt ordfører Ingrid Aune (Ap) innkalle formannskapet.

Til Adresseavisen sier Midttun at politikerne diskuterte innholdet i forliket, og det ble enstemmig vedtatt.

- Innholdet i forliket skal holdes konfidensielt mellom partene, understreker rådmannen.

LES OGSÅ: - Belastende å vente på erstatning

Ordfører Ingrid Aune har følgende kommentar: - Jeg er glad for at partene har kommet til et forlik i saken og at saken har fått en løsning som kvinnen og begge partene er fortrolig med.

Formannskapsmedlem Eva Lundemo (H) sier formannskapet har vedtatt å godkjenne rammer til en skisse for avtale mellom partene, Line Sommer Hoel og Malvik kommune.

Partene er tilfreds

- Dette er en avtale om forlik som begge partene er tilfreds med, og begge partene er enige om at beløpets størrelse skal holdes konfidensielt, sier Lundemo.

Formannskapsmedlem Lill Harriet Sandaune (Frp) er glad for at partene nå kan inngå en avtale. Det er ordfører Ingrid Aune som på vegne av kommunen skal underskrive avtalen, som formelt sett ennå ikke er inngått.

Det understreker både advokat Bjørn Morten Brauti, som representerer Malvik kommune, og advokat Christian Lundin, prosessfullmektig for Line Sommer Hoel (26).

LES OGSÅ: Mobbeoffer krever 10 millioner i erstatning

Sette punktum

- Jeg er veldig glad for at det er klart for forlik, og at punktum i denne saken endelig kan settes, sier Sandaune.

Hun legger til at hun er bekymret for helsetilstanden til Sommer Hoel. Derfor burde man for lenge siden ha klart å oppnå enighet.

- Premissene for et forlik er klare. Jeg håper Line nå får ro, fremholder Sandaune.

Advokat Brauti understreker at det per dags dato ikke er inngått forlik, men at det mest sannsynlig vil skje i nær fremtid.

Fortsetter dialogen

- Vi fortsetter dialogen og håper å kunne inngå avtale, sier Brauti.

Advokat Lundin sier det var han som fikk fremskyndet møtet i formannskapet mandag. Det begynner så smått å haste, hovedforhandling er berammet 22. november.

Etter det Adresseavisen har grunn til å tro kan en endelig avklaring skje tirsdag. Da vil advokatene med bakgrunn i vedtaket i formannskapet kunne bli formelt enige og endelig sette sluttstrek.

LES OGSÅ: Mobbeoffer har fått 1,6 mill i erstatning

Malvik kommune har tidligere utbetalt 1,6 millioner kroner i såkalt barneerstatning, som er ment å dekke menerstatning og inntektstap. Lundin har fremmet et erstatningskrav på 10 millioner kroner, med fratrekk for de 1,6 millionene.

Har satt av penger

På siste møte i kommunestyret i Malvik ble det satt av en pott på til sammen 7,6 millioner kroner til dekning av ressurskrevende brukere samt erstatning. Det er ikke redegjort nærmere for hvilken erstatning som er tenkt, men det er nærliggende å tro at det dreier seg om mobbesaken.

LES OGSÅ: - Betydelig tilleggsbelastning for mobbeoffer

I en rettskraftig dom fra Sør-Trøndelag tingrett går det frem at 26 år gamle Line Sommer Hoel på ungdomsskolen i Malvik ble utsatt for trakassering, dytting, utfrysing og grove nedsettende kommentarer. På nyåret i år ble en varslet anke til Frostating lagmannsrett trukket av formannskapet.

På forsiden nå