I forrige uke ble Nydammen på Vikåsen tømt i forbindelse med rutinemessig inspeksjon av damkonstruksjonen. I den anledning fikk Adresseavisen flere henvendelser fra lesere som lurte på hvordan dette ville påvirke krepsebestanden i dammen.

Terje Nøst, kontaktperson innen naturforvaltning i kommunen, var i anledning tappingen ikke bekymret for hvordan krepsen ville takle endringene. Han kunne på den andre siden fortelle at det var noe annet som bekymret mer enn vanntappingen i dammen; tjuvfiske.

Fredet ferskvannskreps

Ferskvannskrepsen som ble satt ut i Trondheimsområdene på 1950-tallet er fredet. Det er kun lov å fiske den i Jonsvatnet, Litjvatnet og Kilvatnet under krepsesesongen som strekker seg fra 6. august til 14. september. Da er det også bare de med gyldig fiskekort og avtale med grunneier som får fiske. Til tross for forbudet er det noen som tar seg til rette.

De siste årene har kommunen gjort observasjoner, og funnet rester etter redskaper, som beviser at det foregår tjuvfangst av kreps utenfor sesongen.

Husker du denne? Villaksen forsvinner. Fiskerne flykter. Tiden renner ut for verdens viktigste laksefjord. Villaksen er elvas tapte sølv.

Kay Arne Olsen i Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA) tar turen til Vikelva ved Jonsvatnet flere ganger i uken for å se etter utstyr som har blitt satt ut ulovlig. Han forteller at fellesferien er høysesong for tjuvfiske av kreps.

- Det er nå de er feite og gode, sier han.

- Sent på sommeren er det mange som er ute i de mørke nattetimer for å legge ut garn. Før brukte de ruser, men det blir dyrt for folk når de tas opp og destrueres, så nå legger folk garn på bunnen av elva i stedet for. Da setter både kreps og ørret seg fast i garnet.

Se video fra jakten på tjuvfiskernes redskaper i toppen av saken!

Bestanden er i fare

Olsen forteller at det er problematisk at folk tar seg til rette og truer bestanden.

- Endelig har vi fått en god krepsebestand i Trøndelag. Da er det dumt at noen setter den i fare. Kreps er en indikator på at vannet er rent, så det at den velger å etablere seg her er positivt. Dette er jo drikkevannet vårt!

- I tillegg er det stas med kreps. Det er en kuriositet, og et godt bidrag i det biologiske mangfoldet. Dessuten er det moro for unga, legger han til.

Utbredelsen av ferskvannskreps i Norge dreier seg først og fremst om de sør-østlige delene av landet, men også visse områder på Vestlandet og Trøndelag. Temperaturer og kalkinnhold i vannet er de to viktigste faktorene som avgjør om bestanden vil overleve.

De siste årene har bestanden på landsbasis gått tilbake med nesten 75 prosent. Noen av årsakene til dette er krepsepest, forsuring og annen forurensning, fysiske inngrep og nedslamming/gjengroing, men i Trondheim er det tjuvfiske som er den største trusselen.

Flere tiltak

Nå settes det inn store ressurser for å unngå at bestanden i Trondheim forsvinner. I samarbeid med kommunen har nå TOFA kontroller med jevne mellomrom, og det vil slås hardt ned på tjuvfiske i ukene som kommer.

Olsen forteller at det ikke er snakk om storfiskere, men at det kan defineres som privat organisert fiske, noe som er strengt ulovlig.

- Tar vi noen på fersken vil de bli politianmeldt, forteller han.

- Fiske av kreps skjer som regel om natten for det er da den kommer frem, og dermed er det vanskelig for oss å ta fiskerne der og da. Men vi destruerer alle redskaper vi finner, så vi er nok en plage for dem som gidder å ta seg tid til dette, forteller han.

De siste fem årene har det vært en jevn økning av tjuvfiske, og selv om det ikke er snakk om mengder fangst er det viktig at reglene følges.

- Fiske skal foregå i ordentlige former, uansett hvordan det er eller hva som skal fiskes, avslutter Olsen.

Kay Arne Olsen i Trondheim og omland Fiskeadministrasjon (TOFA) jakter på redskaper som tyder på tjuvfiske i Vikelva i Trondheim. Krepsen i elva er totalfredet. Foto: Frank Lervik
Den siste tiden har det blitt funnet både ruser og garn i jakten på ulovlig fiske. Foto: Kay Arne Olsen
Slike ruser setter folk ut, selvom det er strengt ulovlig. Foto: Kay Arne Olsen/ TOFA
Kay Arne Olsen i Trondheim og omland Fiskeadministrasjon (TOFA) jakter på redskaper som tyder på tjuvfiske i Vikelva i Trondheim. Krepsen i elva er totalfredet. Foto: Frank Lervik