Denne uken ble det kjent at amerikanerne ønsker å stasjonere 300 marinesoldater på Værnes. Soldatene er en ren kampavdeling, men skal benytte utstyr fra de amerikanske fjell-lagrene i Trøndelag til trening.

Sv-politikeren er overrasket over at ikke regjeringen har gjort mer for å sikre bred forankring for en planene.

Han sier det er vanskelig å avgjøre om det som nå er på trappene er et direkte brudd med den linjen Norge har ligget på siden 1949. Årsaken er at utenriks- og forsvarskomiteen ikke er informert eller har behandlet saken. Han advarer imidlertid mot å bevege seg inn i en gråsone når det gjelder basepolitikken.

En hjørnestein

–Basepolitikken er helt grunnleggende i norsk forsvarspolitikk. I forholdet til Russland er det viktig med langsiktige og forutsigbare rammer videre. Det er viktig at vi ikke går inn i en gråsone og gjør noe som utfordrer stabiliteten, sier Solhjell, som har registrert at komitékollega Liv-Signe Navarsete (Sp) i forrige uke stilte skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om basepolitikken og planene, etter at Adresseavisen spurte henne om saken.

Han snakker om at det i en spent situasjon mellom Russland og Nato er ekstra viktig å være forutsigbare.

–Jeg er litt overrasket over at det ikke er gjort mer for å sikre bred forankring for noe slikt som dette. Jeg vil be regjeringen raskt avklare hva dette egentlig er, sier Solhjell.

Venter på saken

Forsvarskomiteen har fortsatt ikke fått saken til behandling. Medlemmene er imidlertid delt i synet på saken.

–Slik det ser ut for meg er dette uproblematisk. Det er innenfor rammene i basepolitikken vår, sier leder i Forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun understreker at det fra norsk side også er ønskelig å intensivere alliert øvelsesvirksomhet i Norge

– Vi ønsker mer trening i Norge og fokus på nærområdet vårt og nordområdene, sier hun

– Vil ikke en slik stasjonering kunne føre til sterke russiske reaksjoner?

–Vi er forutsigbare på norsk side, så det tror jeg ikke, sier Huitfeldt.

Skal til Værnes

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) bekreftet overfor Adresseavisen i sommer at det ble jobbet med planer om å la amerikanske marinesoldater være i Norge over lengre tid. De skulle stasjoneres i nær tilknytning til de amerikanske fjelllagrene i Midt-Norge.

Denne uken kunne Adresseavisen avsløre at det internt i Forsvaret er kjent at planen er å stasjonere soldatene på Værnes. Forberedelsene til å ta imot avdelingen er for lengst i gang. Samtidig gikk NUPI-forsker John Kristen SKogan ut og advarte i likhet med Solhjell mot å bevege seg inne i gråsonene når det gjelder basepolitikken, slik en fast rotasjon med amerikanske stridsstyrker i Norge vil kunne oppfattes.

–Ligger fast

Da Adresseavisen omtalte saken i sommer understreket statsminister Erna Solberg at den norske basepolitikken ligger fast.

– Slik jeg har forstått diskusjonene som går, er dette heller ikke noe som vil rokke ved vår basepolitikk, uttalte Solberg, som gjerne ønsker seg mer alliert tilstedeværelse i Norge blant annet for øving.

Det bekrefter også forsvarsministeren i en e-post til Adresseavisen fredag sist uke, samtidig som hun understreker at saken ikke fortsatt ikke er politisk behandlet.

foto
SVs Bård Vegar Solhjell er skeptisk til å la amerikanske soldater bli i Norge over tid. Han advarer mot å gå inn i gråsoner i forhold til den norske basepolitikken. Foto: Jon Olav Nesvold,, NTB scanpix