Kommunal- og moderniseringdepartementet har godkjent reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon.

– Hensynet til innbyggernes helse og trivsel har vært avgjørende. Kommunen har i hovedsak fått gjennomslag for sine ønsker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Adresseavisen.

Tilbud til alle i rød sone

Reguleringsplanen innebærer at alle boliger i rød støysone får tilbud om innløsning. Dette er områder som departementet mener ikke er egnet for boliger.

– At alle i rød sone får tilbud om innløsning betyr at 95 flere boliger omfattes av tilbudet, sier Sanner.

Senker kravet i rød sone

Departementet imøtekommer imidlertid ikke kommunens støykrav for dem som fortsatt måtte velge å bo i rød sone. Departementet senker kravene i tråd med Forsvarsbyggs opplegg. Dette innebærer en støygrense på 42 decibel innendørs.

– Betyr dette at dere ikke ønsker beboere i rød sone?

– Vi ønsker at prosessen ikke skal trekke ut i tid, sier Sanner.

Han opplyser at mange i gul sone vil få tilbud om fasadetiltak for å redusere støyen.

Støtter ny skole

Ministeren er glad for Forsvarsdepartementets beslutning om etablering av ny Hårberg skole.

– Skolens beliggenhet er uheldig i forhold til støy og sikkerhet. Vi støtter kommunens krav om at skolen må flyttes, og legger til grunn at Forsvaret og kommunen blir enige om pris for innløsningen, sier Sanner.

Positiv til gang- og sykkelvei

Komunaldepartementet imøtekommer ikke kommunens opplegg for gang- og sykkelvei mellom Hårberg og Uthaug, og om en våtmarkspark i Brekstadfjæra.

– Vi ser behovet for en gang- og sykkelvei, men har tatt det ut av rekkefølgebestemmelsene, slik at dette ikke må være på plass først, sier ministeren.

Roser kommunen

Sanner roser Ørland kommunes arbeid.

– Dette er en sak med store nasjonale interesser. Vår beslutning er svært viktig for innbyggerne på Ørlandet, den ivaretar deres helse og trivsel og gir trygghet for den videre prosessen, sier Jan Tore Sanner.

Støtter flytting: Kommunaldepartementet mener det er riktig at Hårberg skole flyttes. Foto: TERJE SVAAN
Roser kommunen: Kommunalminister Jan Tore Sanner mener departementet har imøtekommet kommunen på viktige punkter. Foto: Kjell A.Olsen