I Orkdal kommunes ruspolitiske handlingsplan er et av tiltakene at kommunen, treningssentrene og idrettslagene sammen skal forebygge bruk av dopingmidler.

- Jeg begynte å se på denne handlingsplanen og oppdaget at vi trengte mer kunnskap om dopingproblematikken både for å jobbe forebyggende og for å kunne avdekke dopingbruk. Det er ikke nok at alle vet litt om temaet. Derfor tok vi kontakt med Antidoping Norge i juni, sier Karin L. Røttereng. Hun er SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Orkdal kommune, og ansvarlig for det som nå er blitt et prosjekt med egen styringsgruppe.

LES OGSÅ (pluss): Guttene skal ha flat mage, sixpack, være muskuløs, flink i sport og maskulin, men uten hår på kroppen

- Forpliktende

Røttereng sitter i denne styringsgruppa sammen med representanter fra Antidoping Norge, politiet, helsetjenesten, treningssenter, videregående skole og idrettsråd.

Under denne styringsgruppa igjen, er det opprettet en arbeidsgruppe der alle kommunens treningssentre, representanter for forskjellige områder innen helsetjenesten, skoler, idrett og politi møtes for å sette diverse tiltak ut i livet.

- Gjennom arbeidsgruppa skal vi spre kunnskap og kompetanse. At vi har skrevet en samarbeidsavtale gjør det forpliktende for alle parter, slik at det ikke bare blir til at man snakker om hva man skal gjøre, sier Røttereng.

- Hvordan vil folk merke av Orkdal har blitt en antidoping-kommune?

- Dette handler mye om holdningsskapende arbeid og arbeid med barn og ungdommer i det daglige. De skal få kunnskap og informasjon så de avstår fra dopingbruk og bygger opp under nulltoleranse i sine miljø, sier SLT-koordinatoren.

Skal bistå de som blir avslørt

Prosjektet har også et mål om å utvikle en veileder for tilfeller hvor noen blir tatt for dopingbruk - i for eksempel treningssenter.

- Da skal det kommunale hjelpeapparatet være parat og bistå vedkommende. Det skal være et tett samarbeid mellom kommunen, treningssentrene, idrettslagene og videregående skolene om dette, sier Røttereng.

- Er det mye dopingbruk i Orkdal?

- Vi vet at politiet beslaglegger i Orkdal også. Kommunen er klar over at problemet finnes. Utfordringen er å ha rett kompetanse og kunnskap om dopingbruk blant yrkesgrupper som møter potensielle brukere, sier hun, og legger til:

- Målet med prosjektet er, som i alt forebyggende arbeid, å få laget en plan eller veiledning for hvordan vi skal jobbe forebyggende, og å kunne identifisere hva som er en risiko. «Når er det grunn til bekymring? Hvor lufter jeg bekymringen min?».

SE BILDER: Trykket hundretusenvis av piller i garasjen

SE BILDER: Kroppsbygger hadde dopingfabrikk i kjelleren

Vil samarbeide med flere kommuner

Lederen for Antidoping Norges kunnskapssenter for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen, opplyser i en pressemelding at formålet med prosjektet er å skape en arena hvor representanter fra ulike fagområder i kommunen kan komme sammen og utveksle erfaringer og diskutere hvordan de skal håndtere dopingproblematikken.

- Vi ønsker å øke kunnskapen i befolkningen generelt og enkelte yrkesgrupper spesielt, samt å påvirke holdninger særlig blant ungdom. Vi vil også bidra til å skape økt bevissthet om doping i kommunen, noe man oppnår når flere grupper går sammen og løfter problematikken over tid.

Antidoping Norge ønsker å etablere tilsvarende samarbeid også med andre kommuner, og er allerede i dialog med flere.

Onsdag 27. januar inviterer Orkdal kommune til kick-off for prosjektet: «Sammen mot doping i Orkdal». Først blir det et miniseminar for ansatte i kommunen, helse, treningssentre, politi, videregående skole og frivillige i kommunens idrettslag. Deretter blir det folkemøte i rådhuset fra klokken 18.00.

foto
Først ute: Orkdal er første kommune som inngår samarbeidsavtale med Antidoping Norge. Onsdag er det folkemøte i rådhuset, opplyser SLT-koordinator Karin L. Røttereng. Foto: PRIVAT