Det sier Marit Arnstad, som reagerer meget sterkt på kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners utspill om at Nord-Trøndelag skal få Fylkesmannen i et nytt Stor-Trøndelag.

Svært uryddig

- Denne prosessen har vært og er svært uryddig. Det ser ut som om alle virkemidler brukes for å unngå folkeavstemning. Det er trist når vi vet at 70 prosent av befolkningen i Nord-Trøndelag ønsker en folkeavstemning, mener Arnstad.

Jan Tore Sanner deltar i formiddag på Trøndelagsmøtet hvor han skal diskutere et nytt storfylke. Der møtte han både tilhengere og motstandere av et nytt Stor-Trøndelag.

Våger ikke

Arnstad er provosert over uttalelsene i dagens avis.

- Det er et ufint spill fra høyeste hold, mener Arnstad, som også synes det er betenkelig at man skal ha en innbyggerundersøkelse som ikke engang våger å la folk få si ja eller nei til et sammenslått Trøndelag.