- Vedtaket betyr at vi skjermer og opprettholder kollektivtilbudet i 2018. Det gir oss tid slik at rådmannen kan komme tilbake med en grundig sak om tilbudet fremover, sier leder for Hovedutvalg for transport, Per Olav Skurdal Hopsø.

Vedtaket ble fattet mot Senterpartiets, Høyres og Fremskrittspartiets seks stemmer.

- Dette betyr i realiteten at dere utsetter kuttene, men at det kommer kutt for årene fremover?

- Nei, det gjør det ikke. For Arbeiderpartiet er det uaktuelt med slike omfattende kutt i tilbudet, sier Hopsø.

Storm av kritikk

Rådmannens omfattende kuttliste for å spare inn underdekningen på budsjettet for kollektivområdet de kommende årene førte til storm i norddelen av fylket. Spesielt i Namdalen.

Blant annet har flere ordførere i nord gått ut med kraftig kritikk av fylkeskommunen.

Her kan du lese om lederen for ungdomsrådet i Inderøy, Sofie Hopshaug Bakke (17), som tirsdag fortalte politikerne hvordan dårligere kollektivtilbud rammer henne.

Splittet hovedutvalget

Før møtet hadde først Arbeiderpartiet sammen med MDG. Pansjonistpartiet og KrF sammen presentert et forslag der de bevarte kollektivtilbudet ut året ved hjelp av fondsmidler.

Senterpartiet presenterte en annen løsning, der de bevarte tilbudet ved å bruke penger fra fjorårets overskudd for fylkeskommunen. De fikk støtte fra Høyre og FrP på dette. Under møtet førte usikkerheten om hovedutvalget faktisk kan disponere fondsmidlene til heftig diskusjon.

Refset rådmannen

Under hovedutvalgsmøtet torsdag fikk fylkesrådmannen kritikk for at han ikke kunne gi et klart svar på om hovedutvalget egentlig kunne disponere fondsmidlene som det tidligere fylkestinget i Nord-Trøndelag hadde satt av.

- Det er ikke forsvarlig saksbehandling at man ikke er sikker på dette. Det er vanskelgi å kalle inn til et ekstraordinært møte og så få til svar at man ikke kan svare sikkert, når saken allerede er lagt frem med dette. Dette burde vært avklart tidligere, sa leder i hovedutvalget Per Olav Skurdal Hopsø.

Mjøen beklaget, og er enig i at det burde vært avklart, men sier at reglementet som foreligger ikke gir svar på alle eventualiteter. Det må revideres.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.