Vanligvis hentes blåskjellyngel fra allerede eksisterende blåskjellanlegg. Men Lasse Kvannli Olsen fra Åfjord ville prøve noe nytt.

Prøveprosjekt

Nå rensker han og to medhjelpere småbåtanlegget på Grilstad for store mengder blåskjellyngel som gror på flyteelementene.

- Dette er et prøveprosjekt for å se om det går an å bruke vill blåskjellyngel på denne måten. Jeg har en avtale med Norgeskjell AS som kjøper yngelen for fem kroner kiloen og setter den ut i sine anlegg, forteller Olsen.

foto
Tørrdrakt, malingsskrape og kurver er det viktigste utstyret for å sanke blåskjellyngel. Medhjelper Kirill Zenjov tar seg av jobben på land.

40 tonn

Han har vært opptatt av sjømat i hele sitt liv og sier han liker det meste med skall. I tillegg til blåskjellyngel leverer Olsen også konsumklare sandskjell og snegler til bedriften i Åfjord. Den siste tiden har han saumfart småbåthavnene i Trondheimsfjorden og Grilstad Marina utmerket seg som en lokalitet med store mengder skjell.

- Vi tror det kan være opptil 40 tonn med skjell her som vi skal fjerne i løpet av de neste ukene. Dette er et nytt anlegg med skjell i passende alder og størrelse, dessuten er skjellene rene og fine, sier skjellentusiasten.

Stort behov

Norgeskjell AS har 32 skjellanlegg i Åfjorden, på Namdalskysten og på Helgelandskysten. De produserer bortimot 800 tonn konsumskjell hvert eneste år, men behovet for blåskjellyngel er fortsatt stort.

- Vi har problemer med å skaffe nok skjell og skulle veldig gjerne produsert mer. Etterspørselen er voksende så dette måtte vi være med på, forteller Håvard Aakerøy i Norgeskjell AS.

Et lastebillass med skjell fraktes daglig fra Grilstad til Åfjord. Der puttes skjellene i spesialstrømper som så plasseres i sjøanleggene. Det tas også prøver for å sikre at skjellene er fri for miljøgifter. Norgeskjell forventer at de 40 tonnene fra Grilstad vil bli til 200 tonn ferdig konsumskjell om ett til to år.

- Alt ser bra ut foreløpig, så jeg tror dette prosjektet er relativt risikofritt. Dette er samme blåskjellart som vi allerede dyrker, så det blir neppe problemer med å få skjellene til å vokse og trives i Åfjorden, sier Aakerøy.

foto
Skjellsanker Lasse Kvannli Olsen (t.v), Håvard Aakerøy i Norgeskjell AS og Jan Terje Strømsnes i Trondheim båtforening er alle strålende fornøyd med det litt spesielle samarbeidet.

Båtforeninga jubler

For Trondheim båtforening kom forespørselen om å fjerne skjellveksten på båtanlegget svært overraskende, men samtidig veldig beleilig.

- Groinga på anlegget var så stort at det begynte å bli et problem. Vi var i startgropa med å organisere en dugnad der alle båteierne måtte bidra for å renske anlegget. Så ringer det plutselig en fyr og sier han ville gjøre jobben gratis. Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte. Det er klart vi sa ja til det, humrer Jan Terje Strømsnes, daglig leder i Trondheim båtforening.

foto
Hvert flyteelement huser opptil hundre kilo med blåskjellyngel.

Om blåskjellyngelen fortsetter å trives så godt på Grilstad kan det bli mer jobb på blåskjellsankerne allerede neste høst.

- Når det først skal gro så mye her var det heldig at det var blåskjell som tydeligvis er en ettertraktet vare. Vi ønsker dem hjertelig velkommen tilbake, sier Strømsnes i båtforeninga.

Se arkivvideo fra 2011: Blåskjellhøsting i Verrasundet

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.