Kongeheder til barnelege

Han er alvorlig syk, med to kreftdiagnoser. Fortsatt har han og kona daglig omsorg for deres sterkt psykisk utviklingshemmede datter. Likevel smiler Torstein Vik.

Fikk medalje: Torstein Vik fikk Kongens fortjenstmedalje uttdelt av varaordfører Hilde Opoku. Tidligere har han fått hedersbevisningen «årets underviser» av studentene sine. – Jeg er engasjert i undervisningen, og i tidligere tider greide jeg å lære meg navnet på studentene. Jeg har ingen formell utdanning i pedagogikk, men kanskje er det medfødt? I generasjoner bakover i slekta er det lærere, sier han. 

Barnelegen og professoren deltok på et fagseminar i Kvinne- barn-senteret ved St. Olavs Hospital sist fredag da varaordfører Hilde Opoku dukket opp med Kongens fortjenstmedalje og diplom.