Miljøgate i Olav Tryggvasons gate:

- En dramatisk endring på forslaget

Politikerne i formannskapet endret rådmannens forslag til prøveprosjekt for miljøgate i Olav Tryggvasons gate, slik at kjøremønsteret i Midtbyen ikke endres så mye.

Fra juli er det gjennomkjøringsforbud i Olav Tryggvasons gate, mellom Munkegata og Kjøpmannsgata. Men formannskapet endret forslaget fra rådmannen, og fjernet innkjøringsforbudet for annen trafikk enn buss ved Munkegata og Kjøpmannsgata. 

- Det er viktig at vi går forsiktig frem og trinnvis. Hvis vi slår til for hardt, vil det skape problemer andre steder i byen, sa kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H), da hun sammen med Senterpartiet og SV fremmet endringer i forslaget fra rådmannen, for hvordan prøveforsøket med miljøgate i Olav Tryggvasons gate skal gjennomføres.