Ap-toppen i Nord-Trøndelag feirer sin 50-års dag på Trøndelagsmøtet, og kunne våkne til nyheten om at kommunalminister Jan Tore Sanner nå sier at fylkesmannen i et sammenslått Stor-Trøndelag skal sitte i Steinkjer. Men det forutsetter at dagens to fylker raskt blir enige og holder seg til tidsplanen.

Anne Marit Mevassvik sier denne avklaringen fra regjeringen var akkurat det prosessen for et sammenslått Trøndelag nå trenger. Deltakerne på Trøndelagsmøtet hilste fylkesråden med bursdagssang da hun åpnet debatten om et felles Trøndelag fredag formiddag.

- Vi har i Nord- og Sør-Trøndelag vært enige om at spørsmålet om hvor fylkesmannsembetet for et samlet Trøndelag må avklares på et tidlig tidspunkt. Det har Jan Tore Sanner nå gjort, og det er den bursdagsgaven jeg har drømt om, sier Mevassvik.

- Vi har jobbet med dette over tid, og er glad for den gode dialogen vi har hatt med kommunalministeren. At det nå gjøres klart at fylkesmannen skal plasseres på Steinkjer gjør at vi kan fortsette arbeidet, sier Mevassvik.

Ut på høring

Spørsmålet om et felles Trøndelag er nå ute på høring, og organisasjoner, selskaper og enkeltpersoner skal si sin mening om prosessen. Om kort tid sendes også spørsmålet ut til en såkalt innbyggerhøring, slik at alle som engasjerer seg kan gjøre sitt syn kjent. Flertallet i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har ikke lagt opp til en folkeavstemning om spørsmålet.

- Vi har valgt høring som vår form fordi vi mener det er den beste løsningen. Når resultatene av denne høringen kommer inn vil det danne grunnlaget for hvordan vi fører denne prosessen videre, sier Anne Marit Mevassvik.

KOMMENTAR: Sammenslåing nå eller aldri

Regionreform

Fylkesråden i Nord-Trøndelag brukte sitt innlegg på Trøndelagsmøtet til å minne om at det ikke er flertall på Stortinget for å fortsette med fylkeskommunene og at det politiske flertallet ønsker en regionreform.

- Derfor er det viktig at vi i Trøndelag ligger først i løypa, og på den måten kan være med på å styre hvordan Trøndelag skal utvikle seg i årene som kommer, sier Mevassvik.