- Klarer man å drepe så mye fisk så klarer man også å rydde opp etter seg. Dette burde ha vært gjort hele tiden så lenge det er lyst, uansett hverdag eller helligdag, sier Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet, og medlem i Trondheim bystyre.

Torsdag og fredag har adressa.no skrevet om den døde fisken som fortsatt ligger igjen i Lianvatnet etter rotenonbehandlingen av sju vann i Bymarka som ble satt i gang 19. september. Rundt tre tonn med mort og gjedde er tatt opp av vannene, men fortsatt siger fisk opp til overflaten.

Ingerid Angell-Petersen er nabo til Lianvatnet og meldte om store mengder med død mort og gjedde på vannet torsdag. Fredag formiddag vandret Adresseavisen rundt vannet og dokumenterte en god del død fisk, spesielt på nord- og østsiden av vannet.

Nilsen mener man burde ha brukt helga til å rydde opp. Det kan ikke vente til neste uke, mener han.

- Skjerp dere Trondheim, sier han.

Han mener også at kommunen heller burde ha tatt noen vann av gangen og gjort seg helt ferdig før de går videre.

Her kan du lese kommentaren «Er det naturvern å helle gift i naturen?»

Plukker i helgen

Fredag sa prosjektleder Håkon Pedersen at de skulle fortsette plukkingen av død fisk på mandag. Lørdag formiddag befant han seg ved Lianvannet og plukket fisk sammen med fiskeforvalter Terje Nøst i Trondheim kommune. Da Adresseavisen møtte dem hadde de fylt opp to sekker med død fisk, og Pedersen estimerer at det er rundt 40 til 50 kilo i hver sekk.

- Vi skulle helst ventet til neste uke, men på grunn av publisiteten rundt dette er vi nå to personer som plukker fisk ved Lianvannet, sier han.

foto
I løpet av de timene de brukte fylte de to fra Trondheim kommune to svartsekker med død fisk. Pedersen estimerer at hver sekk veier rundt 40 kilo.

Pedersen forklarer at det ikke ville gjort noen forskjell om de hadde valgt å behandle bare halvparten av vannene.

- Det er et stadig tilsig av død fisk som har sunket til bunnen, men som etter hvert flyter opp. Derfor er det ikke slik at en kan begynne en mandag og gjøre seg ferdig til helgen, uansett hvor få vann en behandler.

Han peker også på været som en årsak til at det nå har dukket opp såpass mye fisk langs vannkanten.

- Det har vært litt rufsete vær de siste dagene, og da driver mer fisk til land.

Vil utrydde morten

Rotenonbehandlingen gjennomføres for utrydde karpefisken mort og hindre spredning til drikkevannskilden. Mort er en fremmedart i trønderske vann.

Selv om bruken av rotenon er godkjent av miljødirektoratet er det flere som har reagert på at det tømmes gift i byens vann og tjern. Etter at behandlingen ble vedtatt ble det blant annet varslet aksjoner mot den.

Veterinærinstituttet har langt erfaring med bruk av rotenon mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdrag. Prosjektleder Helge Bardal fra mener det er lettere å lykkes i en innsjø enn i et vassdrag.

- Behandlingen i seg selv er ikke spesielt komplisert. Men i en elv vil rotenonet forsvinne fortere, i en innsjø holder giften seg lenger i vannmassene. Morten har heller ingen mulighet til å stikke seg unna i en innsjø. I Bymarka tar vi trolig det som er kilden til alle kjente spredninger av mort i Trøndelag, sa Bardal til Adresseavisen da behandlingen ble igangsatt 19. september.

Rotenon er en gift som angriper organismer som har gjelder ved at den blokkerer oksygenopptaket. Den er derfor ikke farlig for mennesker og andre dyr som bruker Bymarka.