- Det kom frem av studien at det å trene utendørs kan ha gunstige effekter på psykisk velvære. Utendørstreningen ble assosiert med lavere grad av depresjon og stress, i tillegg til et økt energinivå, sier stipendiat ved K.G Jebsen Senter for hjertetrening, CERG, Line Skarsem Reitlo.

Hun skrev denne uken et blogginnlegg om studien for forskningsgruppen CERG (Cardiac Exercise Research Group). Studien ble utført av universitetet i Exeter i England, og undersøkte om trening utendørs har mer effekt på den mentale helsen enn trening innendørs.

Positive effekter

Studien hadde elleve kontrollerte forsøk med 833 voksne. Resultatene viste en positiv effekt på innrapportert mental helse etter at respondentene hadde trent ute. De samme effektene kom ikke fram av innetreningen. En av de positive effektene var at utetrening førte til avtagende depresjon, sinne og spenning i kroppen. I tillegg sa respondentene at de hadde en større intensjon enn de som trente innendørs om å gjenta aktiviteten senere. Respondentene rapporterte også at de fikk økt energi og større glede av å ha trent utendørs.

- Det blir å dra det litt langt

Studien støttes også opp av en studie fra universitetet i Glasgow, Skottland. Den fant at fysisk aktivitet i et utendørsmiljø i større grad enn innendørstrening hadde en sammenheng med lavere risiko for dårlig mental helse. Men Reitlo vil ikke si at studiene tilsier at det er bedre å trene utendørs enn innendørs.

- Det blir å dra det litt langt å hevde at det er bedre å trene ute enn inne. De to studiene antyder at det kan være fordeler med å trene ute, som du ikke får ved å trene inne. For å trekke større konklusjoner trengs det flere studier mener Reitlo.

Hun understreker at denne studien kun ser på psykisk helse, og ikke den fysiske formen ved trening.

«Generasjon 100»

Reitlo jobber for tiden med prosjektet «generasjon 100» som gjennomføres iTrondheim kommune. Prosjektet følger en gruppe eldre over fem år, og ser på hvilken betydning trening har for sykdom og levetid hos eldre. Stipendiaten er også i gang med å skrive doktoravhandling om treningsmønster.

- Det er interessant å se på treningsmønstrene til eldre. Jeg tror mange aspekter ved trening kan ha betydning for helsen vår, blant annet om man trener alene eller sammen med andre, sier Reitlo.

Følg Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter.