Det har vært alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden.

Tirsdag varslet kommunen alle foreldre i grunnskolen om at de nå må være ekstra årvåkne, og saken er naturlig nok samtaletema i sosiale medier og blant unge i trondheimsskolen i disse dager. Da rektor ved Sunnland ungdomsskole i Trondheim ble varslet om saken, rådførte han seg med et par av sine rektorkolleger.

- Sammen fant vi ut at det ikke var naturlig å samle alle elevene til et felles informasjonsmøte om dette. Det kan virke mot sin hensikt og bidra til å hausse opp situasjonen. Mitt inntrykk er at de fleste vet om det som har skjedd. De elevene som har spørsmål, kommer til oss. Da er det bra at vi har fått god informasjon, slik at vi kan være med på å hindre ryktespredning, sier rektor Tore Fredlund, som legger til:

- Vi har fått utelukkende positive reaksjoner fra foreldre på det brevet de har mottatt. Den informasjonen fylte et vakuum.

Rektor Tore Fredlund ved Sunnland skole

Så #hengdeg

Ragnhild Andersen og Tonje Gravrok er lærere i 8. klasse. De sier elevene i liten grad spør dem om selvmordene og selvmordsforsøkene som har vært, og som også er blitt tema i riksmediene de siste dagene. Men tematikken psykisk helse og selvmord er de ofte er innom. De aller fleste av elevene har sett den omstridte tv-serien «13 Reasons Why». Nylig så elevene også teaterforestillingen #hengdeg av Nittedal Teater. Den har vært på norgesturné siden 2013, og over 80 000 har sett den. Forestillingen handler om mobbing og utestengelse og hvilke konsekvenser det kan gi.

- Den ender ikke med at noen begår selvmord, men det er veldig sterke inntrykk man får. En del av elevene reagerte sterkt, men vi snakket sammen om det etterpå, forteller Gravrok.

Både hun, rektor og Andersen trekker frem det tverrfaglige miljøteamet på skolen, som består blant annet av vernepleier og barnevernspedagog.

- De er veldig viktige, og treffer elevene også utenfor klasserommet. De har kunnskap om helheten i elevens skolehverdag, sier Fredlund.

Savner mer helsesøster

Helsesøster regnes også som en helt sentral del av det forebyggende arbeidet. Hun er på Sunnland to og en halv dag i uka. Tilbudet om skolelege er blitt helt borte.

- To en halv dag er langt, langt ifra nok, slår Andersen fast.

- Og her er jeg som rektor helt enig. Elevene har en veldig tillit til henne. Og det er ikke slik at elevene planlegger så langt frem i tid. De vil ha henne «her og nå», når de mener det er nødvendig, skyter Fredlund inn.

Ragnhild Andersen er kritisk til hvor raskt man kan få hjelp:

- Vi vil ha hjelp til elevene som trenger det med én gang vi mener det er nødvendig, men ofte tar det for lang tid, mener hun.

Torsdag var det et møte for de ansatte ved Sunnland skole, der rektor informerte om foreldrebrevet, responsen de har fått på det og hva de mener er riktig å gjøre i perioden fremover.

Lærerne Ragnhild Andersen og Tonje Gravrok (t.v.) sammen med rektor Tore Fredlund.

Utdanningsforbundet enig

Leder Hans Lieng i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag er enig med rektor og lærerne på Sunnland når det gjelder helsesøstre.

- Det er et problem at det ikke er nok penger til det forebyggende arbeidet, og at man derfor er nødt til å drive brannslukking i etterkant. Vi ser at det er et behov blant barn og unge som sliter med psykiske problemer å ha noen å snakke med. Da er det viktig med helsesøster eller rådgivere som er tilgjengelig ved behov, sier Lieng.

Han mener at det er et krav om at lærerne presterer faglig, noe som gjør at flere ressurser blir brukt på dette.

- Det er ikke bestandig det er nok tid til å snakke med ungdommene om problemene deres, sier Lieng.

- Kommer flere helsesøstre

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim sier at de ikke har lagt føringer for hvordan skolene skal snakke med barn og unge om psykisk helse etter at foreldrebrevet ble sendt ut.

- Vi har sagt at de skal snakke om psykisk helse med elevene, men har ikke lagt videre føringer ut over det, sier Nereid, som sier at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre.

I arbeid: Kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid og beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i rådmannens fagstab jobber med saken. Foto: Kim Nygård

Flere trondheimsskoler har i disse dager også foreldremøter der psykisk helse er et tema, der foreldrene kan få råd om hvordan de snakker med barn og unge om temaet. Kommunen følger opp dette videre etter sommerferien.

Nereid opplyser at politikerne har bevilget mer penger til flere helsesøstre og at det kommer til å være en opptrapping. De utreder nå hvordan de skal bruke midlene.

- Vi ser på hvordan helsesøstrene skal jobbe, for eksempel hvor mye de skal jobbe med enkeltelever eller om det også er en løsning å jobbe mer med grupper av elever eller inn i klassene. Hvis man jobber mer med grupper av elever kan det være at elevene føler seg mindre alene om problemene. Det kommer til å være en opptrapping på dette området, sier Nereid.