Venstre, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, SV, Rødt og to av Fremskrittspartiets gruppe gikk sammen og sikret et uvanlig flertall i bystyret torsdag kveld. Dermed ble Ap påført et uvanlig nederlag i bystyresalen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for sitt eget forslag om å utrede denne saken ytterligere før man tok en beslutning i saken. Frps representanter delte seg i spørsmålet om forsøksordning. 37 representanter stemte for forslaget om to felt, mens 30 stemte mot. Dermed åpnes det for et forsøk med to felt, brede fortau og miljøgate trolig i løpet av 2016.

To av Frps representanter valgte å stemme sammen med Ap og Senterpartiet, mens de andre medlemmene av bystyret gikk inn for prøveprosjektet.

Vedtaket kom som et resultat av en interpellasjon Venstres Trond Åm stilte fungerende ordfører Knut Fagerbakke (SV). Åm mener politikerne allerede har lovet innbyggerne langs Innherredsveien en miljøgate da Strindheimtunnelen ble vedtatt bygget.

Billig og raskt

- 17 av 19 høringsinstanser er for en slik prøveordning med to felt. Det er merkelig at flertallet ikke er villig til å prøve dette. Vi skal få til begge deler, bedre miljø for beboerne, kollektivtrafikk og privatbiler. Et slikt prøveprosjekt er billig, det kan gjennomføres raskt og det kan reverseres. Det folkelige engasjementet og Trondheim som by fortjener dette, sa Trond Åm da han fremmet forslaget torsdag kveld.

Sandvik advarte

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) uttalte nylig til Adresseavisen at to felt i Innherredsveien må bety at veien stenges for privatbiler, slik at bussene blir prioritert.

LES OGSÅ (PLUSS): Må stenge veien for privatbiler

Håper det lykkes

Kommunalråd Geir Waage (Ap) tok til ordet for å sende saken til rådmannen for utredning før man vedtar å åpne opp for et prøveprosjekt. Ap i Trondheim er bekymret for at bussenes mulighet til å komme fort gjennom området vil bli redusert. Ap er også bekymret for hva det vil bety for de kommende forhandlingene med staten om byavtale, når to kollektivfelt fjernes fra hovedadkomsten til sentrum østfra. Han viste også til enveisreguleringen av Nonnegata i 2003 som skapte fullstendig kaos og ble opphevet etter én dag. Tiltaket var ikke utredet på forhånd.

- Jeg innser at dette kan bli vedtatt, og jeg håper virkelig at det blir vellykket. Jeg håper virkelig at dette ikke fører til økt kø og økte utslipp fra biler som står i kø. Skal vi lykkes med målene våre så må vi sørge for at bussene kommer raskt frem. Jeg ville vært trygg på dette før jeg gikk inn for en forsøksordning, sa Geir Waage.

Feil rekkefølge

Senterpartiets Marte Løvik sa fra bystyrets talerstol at hun ønsker å vite hvilke konsekvenser et slikt vedtak får før man åpner for to felt og miljøgate.

- Jeg er ikke mot et slikt prøveprosjekt, men rekkefølgen blir feil, sa Løvik.

foto
Vant frem: Venstres Trond Åm sikret et solid flertall for sitt forslag om å innføre miljøgate med to felt i Innherredsveien som et forsøksprosjekt. Foto: MARIANN DYBDAHL