Tirsdag formiddag svingte det kinesiske tungløftfartøyet «Hua Hai Long» inn trondheimsleia mellom Hitra og fastlandet, med havmerden «Ocean Farm 1» om bord.

På vei til sluttdestinasjonen på Frohavet passerer den også Hamarvika og Sistranda på Frøya, slik at frøyværingene også skulle få et glimt av giganten.

Problemløser

Det var Salmars hovedeier Gustav Witzøe selv som lanserte Salmars havmerdprosjekt i mars 2014, der ambisjonen var å bygge rømningssikre anlegg som også skulle redusere problemene med lakselus og sykdommer.

Løsningen var en nedsenkbar stålrigg, 68 meter høy og med en diameter på 110 meter, med plass til rundt 1,6 millioner laks. Anlegget var utviklet av Salmars datterselskap Ocean Farming, med en tidligere Statoil-direktør som prosjektleder.

For å kunne realisere anlegget søkte Salmar opprinnelig på såkalte grønne oppdrettskonsesjoner, som Fiskedirektoratet hadde lyst ut på høsten i 2013. Faggruppen som delte ut konsesjonene valgte derimot å satse på lukkede oppdrettsanlegg, og dermed så havmerden ut til å stå i fare.

Ny sjanse

Prosjektet fikk likevel en ny sjanse i 2015 da daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) lanserte nye utviklingskonsesjoner for oppdrettsnæringen. De nye tillatelsene ble sett på som et direkte svar på Salmars planer, og Frøya-selskapet var også det første som ble tildelt åtte slike konsesjoner.

Byggingen av havmerden har skjedd ved et verft i Kina, og Witzøe og en delegasjon fra Salmar var til stede ved overleveringen av det ferdige anlegget i starten av juni i år. Witzøes kone Oddny var gudmor da havmerden fikk navnet «Ocean Farm 1».

Ved Froan

Havmerden går nå til oppdrettslokaliteten Håbranden på Frohavet utenfor Frøya, sørøst for Sørburøy i Froan.

Et enstemmig hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune gikk i august inn for at Salmar fikk endre noe på plasseringen av lokaliteten, tross protester fra Sørburøy fiskerlag.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter