Fredag startet byggearbeidene på boligprosjektet Miljøbyen Granåsen opp igjen, etter at den svenske hovedentreprenøren Arcaflex ble slått konkurs. Utbyggeren, Heimdal Bolig, har hevet kontrakten med konkursboet til Arcaflex.

- Vi ga dem en kort frist for å gjenoppta arbeidene, og når dette ikke skjedde meldte vi at vi overtok selv. Vi har nå startet opp på byggeplassen igjen og kjører med egen ledelse, sier administrerende direktør Roar Munkhaugen i Heimdal Bolig.

Arcaflex ble slått konkurs onsdag forrige uke, og alt arbeid på byggeplassen, som ligger mellom Jakobsli og Dragvoll, ble stoppet.

Liker du å følge med på næringslivsnyheter fra Midt-Norge?Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Engasjerte underentreprenører

Etter vel ei uke startet arbeidet med å gjøre de 76 leilighetene innflyttingsklare opp igjen i går, etter at Heimdal Bolig inngikk nye kontrakter med fire håndverkerfirma.

- Vi har engasjert underentreprenører som har arbeidet under Arcaflex, noe som er en stor fordel fordi de er kjent med bygget fra før, sier Munkhaugen.

De fire er Horneberg Bygg, Malermester Kurt I. Hermstad, rør- og ventilasjonsfirmaet Totalteknisk og elektrofirmaet Totaltek Trøndelag.

- Vi er i sluttfasen med tømmer- og snekkerarbeid. Det gjelder listverk, litt parkett og maling. Samtidig som det gjøres ferdig, gjør vi kontroller og utbedrer feil og mangler etter Arcaflex. Det er normalt å gå flere runder med utbedringer i sluttfasen på et bygg, sier Munkhaugen.

- Jobber mest mulig

Han forteller at de fire firmaene vil jobbe også de tre hverdagene i den kommende påskeuka.

- Vi har nå engasjert firmaene til kontrakter på et fornuftig nivå, men vi vil forsere arbeidet og det blir dyrere. Vi ønsker at de jobber mest mulig, slik at leilighetene blir ferdige raskest mulig, sier Munkhaugen.

Arcaflex var også forsinket med sin leveranse før konkursen. Kjøperne av de 76 leilighetene skulle opprinnelig flyttet inn 1. februar i år. Munkhaugen kan foreløpig ikke si hvilken dato de nå får flytte inn.

- Vi driver og kartlegger feil og mangler ennå, og vi må gjøre ferdig det før vi bestemmer innflyttingsdato. Kartleggingen regner jeg med vi blir ferdige med i løpet av påska. Men jeg tror de første overleveringene av leilighetene vil starte cirka ei uke etter påske, sier Munkhaugen.

8-9 millioner i erstatninger

Boligkjøperne har rett til erstatninger for den forsinkede innflyttingen. Ifølge Bustadoppføringsloven har boligkjøperne rett på minst 0,75-1,0 promille av kjøpesummen hver dag forsinkelsen varer de 100 første dagene, hvis ikke en høyere dagbot er avtalt.

Heimdal Bolig regner med å betale boligkjøperne mange millioner kroner i dagbøter.

- Vi må betale ut til kundene, og forsinkelseskostnaden overfor boligkjøperne er estimert til rundt åtte til ni millioner kroner. Noe av det, cirka halvparten skal dekkes av dagmulkter vi har mot Arcaflex. Boet til Arcaflex vil få krav fra oss på dette, sier Munkhaugen.

Erstatningsbeløpet vil dermed i gjennomsnitt bli på over 100 000 kroner per boligkjøper.

Munkhaugen kan foreløpig ikke si hva det koster ekstra for Heimdal Bolig å få ferdig de 76 leilighetene i Miljøbyen Granåsen etter konkursen, men også det er utgifter de vil kreve dekket fra konkursboet til Arcaflex.

- Ingen vinnere

Konkursboet har foreløpig ikke gitt en oversikt over kravene fra kreditorene i boet. Bostyrer, advokat Erland von Hofsten, sa til Adresseavisen tidligere denne uka at det vil ta over ei uke til.

Munkhaugen vet ikke hvor mye de vil få fra boet til Arcaflex.

- Vi vet ikke hva som er i boet. Boet har i utgangspunktet vært lite meddelsomt, og oppfattes av oss som svært passivt. For utbygger fører konkursen til store kostnader, og en slik konkurs har ingen vinnere, sier Munkhaugen.

Flere trønderske krav

Flere trønderske underleverandører har flere millioner kroner til gode fra Arcaflex for arbeid de har utført, men ikke fått betalt for.

Malermester Kurt I. Hermstad har tidligere fortalt Adresseavisen at hans firma har et krav i boet til Arcaflex på rundt 800 000 kroner.

Alle de 76 leilighetene som er forsinket er solgt, og det er også 76 leiligheter i et annet byggetrinnet som Arcaflex også var hovedentreprenør for. Det skal etter planen stå ferdig til høsten. Heimdal Bolig jobber nå med å kontrahere entreprenører for å ferdigstille dette, og unngå forsinkelser for boligkjøperne.

Arcaflex hadde rundt 25 ansatte på konkurstidspunktet, men det var ikke lenger så mange av dem på Miljøbyen Granåsen. Entreprenøren begjærte selv oppbud, fordi selskapet ikke var i stand til å betale forfalt gjeld.

foto
Etter vel ei uke med stopp, har fire håndverkerfirma startet opp arbeidet med de 76 leilighetene som boligkjøperne venter på å få flytte inn i. Foto: Frank Lervik