Tirsdag uttalte varaordfører Hilde Opoku (MDG) at hun ønsker et sentrum uten biler i Trondheim. I Adresseavisens leder het det at næringsforeningen «har gjort seg til et talerør for bilen».

Det får Næringsforeningen i Trondheimsregionen til å reagere.

- Det var en snedig leder. På oss virker det som om hele miljøregnskapet til kommunen skal gjøres opp i Midtbyen. Er det et bedre miljøtiltak om folk setter seg i bilen for å handle andre steder enn i sentrum? Kun 27 prosent av antallet som handler i Midtbyen reiser med bil, men dette utgjør 38 prosent av omsetningen. Bilandelen for andre handelsområder er nok betydelig høyere. Da kan vi ikke gjøre opp miljøregnskapet innenfor elveslynga. Jeg blir oppgitt av den tankegangen, sier administrerende direktør Berit Rian, og legger til:

- Den er basert på følelser, ikke fakta.

LES LEDEREN: I fremtidens byer vil bilen bli overflødig

- De fleste vil bruke bil

Der får hun støtte fra næringspolitisk leder Børge Beisvåg, som sier at det per dags dato er «mye vi ikke vet»:

- Det er prematurt å hoppe til konklusjonen om at bilfritt sentrum er den beste miljøløsningen for Trondheim. Men hva vet vi? At de som handler med bil i Midtbyen, i sum handler for mer per person enn andre. Bilbasert handel i Midtbyen er viktig. Å hoppe til konklusjonen uten fakta på bordet er bare merkelig, sier han.

- Når du skal ha et levende, attraktivt sentrum, må du ha blomstrende handel der. Det tror jeg alle er enig i. Den største andelen av dem som handler i Trondheim kommune, ønsker å bruke bil, legger Rian til.

Dersom Midtbyen skal bli bilfri, vil det kreve flere parkeringsanlegg langs elveslynga, mener hun. Dette for å gjøre Midtbyen tilgjengelig for dem som ønsker å bruke bil når de velger handlested.

- Kan ikke basere oss på turistene

- Det er ingen by i verden hvor du ikke kan kjøre inn til sentrum. Når Adresseavisen skriver at vi er et talerør for bilen, så vil jeg imidlertid si at det bare er en liten del av sannheten: Vi er et talerør for handelsnæringen. At bilen ikke skal være en del av våre handelsvaner, det vil kanskje skje på sikt. Men det er ikke slik nå, sier Rian.

- Dere vil ikke gå i bresjen for det?

- Vi må ha faktagrunnlag på bordet. Vi er for at flest mulig skal sykle, gå eller kjøre kollektivt. Men å fjerne privatbilen fra sentrum, kjenner vi ikke konsekvensene av. Det vi vet er at det vil ha en effekt på handelsnæringen, sier Beisvåg, og fortsetter:

- De eksemplene som ofte blir brukt på bilfrie sentrumsområder, er ofte typiske turistbyer. Turistene kommer ikke med privatbilene sine til små gamlebyer i Europa. Trondheim er primært en by for innbyggerne i Trøndelag, ikke turister. Skal vi drive sentrumsutvikling, kan vi ikke basere oss bare på handelsomsetningen fra turistene.

Berit Rian mener det snakkes for lite om hvordan innbyggerne i Trondheim faktisk lever.

Ikke overrasket av MDG

- Ingen snakker om at folk henter barna, kommer hjem fra jobb og spiser middag. Når de da skal handle etterpå, velger de å ta bussen til Midtbyen eller bilen til et annet handelsområde? Det er heller ikke alle som kan gå eller sykle til byen. Det er for lite diskusjon om hvilken rolle bilen har for valg av handlested, sier hun, og legger til:

- Bystyret har også vedtatt at handelen i Midtbyen skal vokse med fem prosent over prisstigningen de neste fem årene. Dette er ikke en diskusjon om for eller mot bil, men det er en diskusjon om hvordan vi skal utvikle Midtbyen som handelssentrum.

Børge Beisvåg mener det er en lett utvei for politikerne å innføre restriktive tiltak mot bilbruk i Midtbyen, fordi «det er mye vanskeligere å få ned bilandelen på utsiden av elveslynga».

- Men det overrasker ikke oss at Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomføre den politikken de har gått til valg på, sier han.