I 2014 hadde 54 teknologibedrifter i trondheimsregionen en omsetning på over 100 millioner kroner. I 2016 var tallet redusert til 40. Nedgangen ble kjent da Impello torsdag la frem årets analyse av helsetilstanden i teknologiselskapene, som er stoltheten for næringslivet i trondheimsregionen.

Mange nye

Det står veldig bra til med nyrekrutteringen. Det var i 2017 i alt 675 teknologiselskaper, en økning på 79 fra året før. Økningen i antall ser ut til å fortsette i 2018, men det er mange små og få store av regionens teknologibedrifter. Ifølge Impelloanalysen er det av de 675, kun 40 bedrifter som har omsetning på over 100 millioner, mens 413 har omsetning på fem millioner og lavere.

Impello har i analysen definert bedrifter som store hvis de har minimum 100 millioner kroner i omsetning. Fra 2016 til 2017 falt antallet store bedrifter Ti selskaper falt under 100-millionersgrensen i 2016. En viktig årsak er oljenedturen. Guttorm Nygård, seniorkonsulent i Impello, sa ved fremleggelsen at de fleste av de 40 storbedriftene ble etablert for mer enn ti år siden.

- Det viser at det tar tid å bygge opp store bedrifter, sa Nygård.

foto
Ifølge Guttorm Nygård i Impello er det relativt få teknobedrifter i trondheimsregionen som ligger an til å vokse seg stor og passere 100 millioner kroner i omsetning.

Lovende kandidater

Om situasjonen er nedslående for størrelsen på teknobedriftene, varslet Nygård at det på kort sikt heller ikke er noen bedring i sikte. Impello har analysert seg frem til at det er relativt få mellomstore bedrifter som ligger an til å sprenge seg gjennom 100-millionersgrensen. Av de få bedriftene som ligger an til å klare det, er blant andre Signicat (elektronisk sikkerhet), Wellcem (oljeservice) og Noca (elektronikk).

Tekno fra Flatåsen

En annen som kan komme til å stange hodet gjennom 100-millionersgrensen er Epcon på Flatåsen i Trondheim. Epcon leverer løsninger til prosessindustri. Epcons teknologi gjør det blant annet mulig å separerer ulike væsker i industriprosesser. Etter år med problemer, ser det ut til at Epcon nå har en lovende fremtid. Fra 2015 til 2016 økte omsetningen fra 22 til 80 millioner kroner. Den kraftige veksten gjorde at Epcon fikk prisen «Årets vekstbedrift».

På børs i New York

Zedge fikk prisen for største gjennomsnittlig vekst for de fire siste årene. Zedge leverer bakgrunnsbilder, småprogrammer og ringetoner til mobiltelefoner. Selskapet har 30 millioner nedlastinger i måneden. Zedge har hovedkontor i Trondheim, er børsnotert i New York, og har kontorer i Trondheim, New York, Silicon Valley, Helsingfors og Bodø.

De fire store

De fire aller største av de 675 teknologibedriftene er Nordic Semiconductor, Q-Free, Autronica og Powel. Alle fire jobber innenfor ulike områder av elektronikk og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Powel er ny på listen over de største.

Ved fremleggelsen av Impelloanalysen minnet Berit Rian, leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, om målene som næringslivet og kommunene i regionen har satt: I 2025 skal trondheimsregionen ha 1000 teknologibedrifter med til sammen 20000 ansatte.

- Vi ligger godt an til å nå målet om antall bedrifter, men siden det er så få store virksomheter, har vi en utfordring med målet om sysselsetting, sa Rian.