Sommeren 2016 ble det kjent at Norsk Kylling har bestemt seg for legge ned fabrikken sin i Midtre Gauldal.

I sommer ble det klart at selskapet satt igjen med to ulike alternativer for den nye fabrikken, Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik. Norsk Kylling gjorde det klart at Orkdal var førstevalget. Prislappen for den nye fabrikken skal være mellom en og to milliarder kroner

- Uproblematisk

«Orkdal er et område godt egnet, med sterk tradisjon og med kompetanse i alle ledd for industri. Orkdal kommune har invitert Norsk Kylling til kommunen og et område under regulering som passer godt med våre ambisjoner og planer» skrev selskapet i en pressemelding da flytteplanene ble kjent.

Nyheten ble mottatt med stor glede av Orkdal-ordfører Oddbjørn Bang.

- Vi jobber hver dag for å få på plass reguleringsplanen. Vi skal ta noen miljøundersøkelser, men det er uproblematisk, sa han til Adresseavisen da nyheten sprakk.

Etterlyser alternativer

Nå kan Fylkesmannen ha satt en effektiv stopper for planene, skriver Avisa Sør-Trøndelag. Høringsfristen for Orkdal kommunes næringsplan gikk ut i dag, en plan der omregulering av området der Norsk Kylling ønsker å etablere seg er sentral. Det aktuelle området er på rundt 200 dekar, hvor rundt 140 av disse i dag er fulldyrket mark. Området grenser mot elva og den vestre delen av industriområdet på Grønøra.

I sitt høringssvar peker Fylkesmannen på at kommunen ikke har vurdert Mosøyan som alternativ plassering for kyllingfabrikken. Dette området ligger sør for Vormstad, mellom fylkesvei 65 og elva, og er på flere hundre dekar.

«Konsekvensene for naturressursene er vesentlig lavere der enn ved omdisponering av et stort, sammenhengende jordbruksareal, som på Furumoen. Ut fra dette kan vi ikke se behovet for arealet på Furumoen.», heter det i brevet fra Fylkesmannen til kommunen.

Fikk ikke dokumentasjon

Fylkesmannen påpeker også at de ikke har fått den dokumentasjonen de ba om fra Orkdal kommune når det gjelder arealbehovet til Norsk Kylling.

Utviklingen har ikke kommet helt som lyn fra klar himmel for Norsk Kylling.

– Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, sa Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling til Adresseavisen i sommer.

Tomta på Sveberg har kommet lenger i reguleringsprosessen.

- Den er lettere tilgjengelig, men dyrere og den er litt for liten, var Stokbakkens vurdering av den tomta i sommer.

Vil vurdere på nytt

Det er likevel ikke utelukket at Fylkesmannen snur i saken. Torsdag kveld ble det gjennomført et møte mellom Orkdal kommune og Fylkesmannen. Der fikk kommunen utdype hvorfor de ønsker å omregulere området på Furumoen, skriver Avisa Sør-Trøndelag.

- Vi har bedømt saken ut fra det vi har fått, og vi skriver i vår uttalelse at vi mangler en del opplysninger fra kommunen. I møtet torsdag ble vi enig med kommunen om at de skal komme tilbake til oss med utfyllende opplysninger, og vi vil vurdere saken på nytt ut fra det, sier fylkesmann Brit Skjelbred til avisa.

Norsk Kylling-direktør Kjell Stokbakken sier til Adresseavisen at han ikke ønsker å kommentere saken.