Selskapet hennes, Blueye Robotics, har laget en undervannsdrone som gjør at vi kan se hvordan det ser ut i havet, under overflaten.

Nå er hun kåret til en av de ti fremste kvinnelige gründerne av teknologibedrifter i Norge. De 50 teknologikvinnene er fordelt på tre lister over gründere, ledere og fagledere. Se hele lista nederst.

- Jeg syns det er strålende med en slik kåring, sier Christine Spiten. Undervannsdronen til Blueye Robotics er tenkt som et verktøy for profesjonelle innen havbruk og skipsfart, men Christine Spiten mener også det er et stort potensial for vanlige folk som ønsker å se livet i havet.

foto
Dette er undervansdronen til Blueye Robotis.

Viser fram teknologikvinner

- Ved å gi mange muligheten til å se det fantastiske livet under vann, vil interessen og engasjementet for havets betydning øke. For det er jo uunngåelig ikke å bry seg mer om havet etter at du har sett det, sa hun i et portrettintervju med Ukeadressa nylig.

Det er Abelia, NHO-foreningen for  teknologibedrifter , og Oda, nettverket for kvinner som jobber med IKT, som står bak kåringen. Christine Spiten setter stor pris på at de på denne måten viser fram kvinnelige ledere og gründere innen teknologi.

Christine Spiten er også med på liste over de mest innflytelsesrike teknologene under 30 år i Europa.

foto
Viktig med rollemodeller: Christine Spiten er gründer i Blueye Robotics.

Færre kviner på teknologistudier

- Det er viktig å ha rollemodeller for å inspirere flere jenter til å velge utdannelse innen teknologi og ta lederposisjoner innen næringsliv og akademia, fortsetter Spiten. I forbindelse med kåringen forteller hun at hun har lært at antallet jenter som søker seg inn på teknologistudier synker i Norge.

- Hva skjer? Det er tydelig at det er en jobb å gjøre med å vise fram mulighetene for spennende jobber innen teknologi.

Christine Spiten vil også takke resten av gjengen i selskapet hennes. Hun tror ikke at hun hadde vært på listen uten innsatsen fra Blueye Robotics som team.

- Bak enhver kvinnelig gründer og toppleder står et sterkt team. Det er også gøy å se at det gir økt oppmerksomhet til teknologien og den større visjonen bak selskapet, nemlig å kunne lære om, og ta bedre vare på havet, gjennom å ta i bruk ny og mer tilgjengelig teknologi.

Vil rekruttere flere kvinner

Også Tonje Foss, regiondirektør i Atea som er spesialister i IT-infrastruktur, er med på listen.

Foss er opptatt av å flere kvinner inn i teknologibransjen.

- Det første jeg må gjøre er å øke bevisstheten hos mine ledere, slik at kvinner rekrutteres. Vi må også gjøre IT-bransjen mer attraktiv for kvinner, for Atea vil det si å synliggjøre det samfunnsoppdraget vi tar. Vi trenger ikke bare hardcore teknologer, men har også behov for andre profiler. Vi jobber blant annet mye på velferdsteknologi. I tillegg til å jobbe internt, må vi også jobbe tett opp mot studiemiljøene, og sørge for at både jenter søker seg til teknologifagene og at de fullfører etter at de har begynt. Det er mange fronter å jobbe på, og jeg tror ikke på noen raske løsninger. Mister vi oppmerksomheten bare litt så glipper vi, og det har vi ikke råd til, sier Foss.

foto
Ærefullt: Tonje Foss, regiondirektør i Atea, synes det er ærefullt å havne på listen over de fremste teknologikvinnene i Norge. Foto: Wil Lee-Wright / Atea

Kjønnsdelt arbeidsmarked

- Norge har et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Derfor er slike kåringer viktig, sier juryleder og administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia

Han forteller at kåringen er basert på nominasjoner. Juryen har vurdert flere hundre kvinner før de endte med de 50 på lista.

- Vi gjør dette fordi teknologi spiller en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen. Vi vil med dette synliggjøre de spennende jobbene innen teknologi og de personene som har slike jobber.

Få kvinnelige gründere

Håkon Haugli forteller at Investinor har gått gjennom 1600 selskaper som er grunnlagt fra 2009 til i dag.

- Bare én prosent av disse selskapene hadde en kvinnelig gründer, daglig leder eller styreleder. Det er en grunnleggende ubalanse mellom kjønnene, sier den mannlige sjefen bak kåringen. Han slår fast at mangfold er bra og at kundene til bedriftene også består av et mangfold og av begge kjønn.

- Folk med ulik livserfaring resonnerer ulikt. Det gir gode og inkluderende arbeidsplasser og skaper verdier.

Her er hele lista:

Gründere

Christine Spiten, Blueye Robotics

Ingrid Oline Skeide Ødegaard, Appear.in

Anne Lise Waal, Attensi

Karen Dolva, NoIsolation

Kathrine Molvik, Fec AS

Kristil Erla Håland, Jodacare AS

Laila Danielsen, Elliptic Labs

Marianne Bratt Ricketts, Vibbio

Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus AS

Åste Einn, Payr |

Ledere:

Anette Ottar, Evry

Anne-Sofie Risåsen, IBM Norge

Camilla Amundsen, Talkmore

Christel Borge, Dipper

Ellen Dahler Tuset, Kongsberg Norspace

Hanne Rønneberg, Sintef

Hege Støre, TeleComputing

Ingjerd Blekeli Spiten, DNB

Kjersti Jamne, Telia

Lena Lundgreen, Microsoft

Fagledere:

Tonje Foss, Atea

Astrid Undheim, Telenor

Marie Moe, Sintef

Elisabet Line Haugsbø, DNV GL

Anette Beckstrøm Holtedahl, Powel Mounia Fennefoss Benarbia, Evry

Anette Dahlstrøm Ståløy, Dirtybit

Annelene Næss, Telenor

Astrid Hvattum, Geodata

Bente Lønnquist Busch, Evry

Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoil

Gina Burøy-Olsen, Komplett Mobil

Guro Emilie Næss Sverreng, Sweco

Gøril Rønning, Capgemini

Hanne Granum, Compello

Hanne Tangen Nilsen, Telenor

Hemdan Bezabih, Telia

Inger Mjøseng Johansen, Accenture

Ingvild Næss, Schibsted Media Group

Karoline Klever, Microsoft Norge

Katharina Mosheim, Telia

Kristin Margrethe Flornes, Iris / Norce

Laila Dahlen, Schibsted Marketplaces

Lillan Røstad, Sopra Steria

Marianne Styrman, Webstep

Rebecca Razulis, Gelato

Tina M. Skagen, eSmart Systems

Tone Merete Hansen, Kongsberg Digital

Tonia Pedersen, Draga AS

Wenche Kvalvaag, Zalaris

foto
Ærefullt: Tonje Foss, regiondirektør i Atea, synes det er ærefullt å havne på listen over de fremste teknologikvinnene i Norge. Foto: Wil Lee-Wright / Atea