Sparebank 1 SMN fikk et resultat før skatt på 1,43 milliarder kroner per 3. kvartal. Samtidig tar banken et tap på 417 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til lånene til den kriserammede offshorenæringen på Sunnmøre.

Banken har tidligere varslet at de kan tape opptil en halv milliard på offshorebransjen i 2016.

I kvartalsrapporten som ble lagt frem mandag morgen, skriver banken at det ikke er noen vesentlig endring i tapsforventningene.

- Smitter ikke over

- Utfordringene innen olje og offshore er fortsatt betydelige, men vi ser ikke tegn på at dette smitter over på andre sektorer i vår region. Resultatutviklingen er robust og vi opprettholder vurderingene vi tidligere har gjort av tapsavsetninger, sier bankens konsernsjef Finn Haugan i en børsmelding.

Haugan kunne i september feire at han har vært toppsjef i banken i 25 år.

Av tapet på 417 millioner kroner er 402 millioner knyttet til individuelle tapsnedskrivninger, mens de øvrige 15 millionene er såkalte gruppevise nedskrivninger. Tapsprosenten på utlån er nå på 0,42 prosent, som er en økning fra 0,12 prosent i samme periode i fjor.

SMN hadde i årets første ni måneder inntekter på 3368 millioner kroner, som er en økning fra 2917 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før tap endte på 1847 millioner kroner, opp fra 1501 millioner.

Etter første halvår i år viste regnskapet et overskudd før skatt på 930 millioner kroner.

Mindre til bedrifter

Banken opplyser at utlånene til personkunder økte med 10,8 prosent til 87,4 milliarder kroner de siste tolv månedene. Utlånene til næringslivet sank derimot med 0,2 prosent til 47,1 milliarder kroner.

Ifølge børsmeldingen er stillstanden i næringslivsutlånene i tråd med bankens plan om økt egenkapital, samtidig som det også er et resultat av redusert etterspørsel etter finansiering fra næringslivet.

Vekst for BN Bank

Sparebank 1 SMN eier 33 prosent av BN Bank, som også la frem sitt resultat etter tredje kvartal mandag.

BN Bank fikk et resultat per tredje kvartal på 239 millioner kroner, som er en økning fra 93 millioner kroner i samme periode i fjor.

Økningen skyldes i hovedsak reprising av næringslivsporteføljen, ifølge SMNs rapport.

Låner ut mer

Det er bestemt av BN Bank skal rendyrkes som en bank for privatkunder, og bedriftsmarkedsvirksomheten er i ferd med å bygges ned. Det siste året har banken økt utlånene til personkunder med tre milliarder kroner, skriver BN Bank i en egen børsmelding.

- Rendyrkingen som en bank for personkunder og små bedrifter, har gått veldig bra. Vi har i halvannet år hatt kø av kunder. I sommer passerte personmarked for første gang bedriftsmarked i volum, sier administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank i børsmeldingen.