15 tillitsvalgte marsjerte torsdag ettermiddag ned Nye Carlsberg Vej i København, tvers gjennom bryggeriområdet som nå er Carlsbergs-konsernets hovedkvarter.

Ved inngangen til det gamle malteriet ble de møtt av Ringnes-toppene Simen Revold og Jacek Pastuszka – og siden også Jørn Tolstrup Rohde.

- Strategisk

Sistnevnte er Carlsberg-sjef for hele Vest-Europa, og sitter også som styreleder i Ringnes.

Han sto fast på vedtaket om å flytte all brusproduksjon fra E. C. Dahls på Lade til Gjelleråsen utenfor Oslo.

- Det er en strategisk beslutning. Vi har investert 385 millioner kroner for å være konkurransedyktige i Norge. Noe av det vi må gjøre er å samle brusproduksjonen på ett sted, sa Tolstrup Rohde til adressa.no.

Siden gikk han til styremøte i Carlsberg-konsernet. Styremøtet og den påfølgende generalforsamlingen er årsaken til at delegasjonen fra Trondheim dro til Danmark torsdag.

Ved Carlsberg-kontoret ble de tillitsvalgte invitert på lunsj. Etterpå mente hovedtillitsvalgt Jan Lillebo at de hadde blitt godt mottatt. Men:

- Engasjement

- Det er ikke derfor vi er her. Vi er her for å berge E. C. Dahls bryggeri, sa Lillebo, og la til:

- De har dessverre ikke forandret mening.

Dette innebærer i praksis at 120 årsverk fortsatt skal fjernes fra E. C. Dahls innen 2015. Brusproduksjonen går sørover, mens produksjonen av Dahls-øl etter sigende består.

Kommunikasjonsdirektør Simen Revold i Ringnes oppfattet møtet som godt.

- Det ble vist et engasjement som vi setter stor pris på, og vi setter pris på å høre deres synspunkter. Men samtidig har vi måttet si at beslutningen er fattet. Og det er ingenting i markedet tilsier at den blir endret, sa Revold.

foto
Hovedtillitsvalgt Jan Lillebo ved E. C. Dahls bryggeri hilser på Jørn Tolstrup Rohde, Carlsberg-sjef. Foto: rune petter ness