Petter Hvattum fra Trondheim var én av de som møtte opp under Fosens «kick off» for Trøndelagsmodellen. Han synes samarbeidet mellom NAV, fylkeskommunen og bedrifter er et «kjempeopplegg».

– Jeg har tidligere jobbet som ambulansearbeider og tok fagbrev i det. Da fikk jeg mer ansvar, og måtte begynne å jobbe på en ambulansebåt som vi hadde underlagt oss. I fem år jobbet jeg alene der, med ansvar for Nordøyene ved Brattvåg, sier Hvattum til Fosna-Folket.

– Åpent sinn

Hvattum forteller at han trivdes godt i jobben, men ble etter hvert sliten og utbrent.

– Jeg gikk på en depresjon. Jeg kunne egentlig begynt å jobbe i ambulansen igjen, for jeg er frisk, men jeg ser på dette som en mulighet til å finne en annen vei, sier han.

Når Fosna-Folket møter Hvattum på vei inn til arrangementet som ble holdt ved Fosen videregående skole i Bjugn, forteller han at dette er tredje gangen han er med på «kick off» til Trøndelagsmodellen.

– Hvor er det du ser for deg at du har lyst til å jobbe?

– Jeg ser for meg noe innen byggfag, men jeg har et veldig åpent sinn. Per nå så vet jeg ikke nok om Fosen eller næringen som er her. Det er også veldig artig å få snakket med bedriftene, og se hvordan de prøver å selge seg inn. Det er en vinn-vin-situasjon for alle. Til andre kandidater som møter opp, bruker jeg å si at det bare er å ta frem brystkassen også ordner det seg, svarer han.

foto
Petter Hvattum. Foto: Jonas Olsen Withbro

Hvattum sluttet å gå på jobb sommeren 2019. Han har prøvd litt forskjellig etter det, for å finne ut hva det er han vil gjøre.

– Jeg er ikke arbeidsledig, jeg er AAP. Men nå er jeg i en jobbsøkerprosess, sier han.

20 plasser

I tillegg til å tilfredsstille bedrifters kompetansebehov, er tiltaket ment for å gi en skreddersydd vei til jobb for personer mellom 19 og 39 år i NAV-systemet.

Trøndelagsmodellen har allerede blitt iverksatt flere steder i fylket, og det var nå Fosens tur.

Markedsrådgiver i NAV i Indre Fosen kommune og koordinator for tiltaket på Fosen, Jacqueline Williams, forteller at det var 41 påmeldte til «kick off» i Bjugn.

– Det er noe frafall på grunn av korona, men de fleste har kommet. Det er generelt lav arbeidsledighet i samfunnet for tiden, så da er det færre kandidater å velge i også, sier hun.

Til stede er også et knippe bedrifter fra hele Fosen. Til sammen har de 20 ledige plasser, der kandidatene har mulighet til å ta fagbrev.

– Alle kandidatene er lovet intervju med en eller annen bedrift. Jeg har snakket med en del av personene som er her; Det er mange historier og mye fine folk, sier Williams.

foto
Markedsrådgiver i NAV i Indre Fosen, Jacqueline Williams. Foto: Jonas Olsen Withbro

Hun forteller videre at folk står i lange køer for å snakke med bedriftene.

– Jeg oppfordret alle til å mingle i lunsjen. Jeg sitter bare og smiler og koser meg, og registrerer at det funker. Den største køen ser ut til å være ved CTM Lyng.

foto
Silje Jensen, Rosemarie Lindberg og Kent Arntsen (Ikke på bildet) stilte stand for CTM Lyng. Foto: Jonas Olsen Withbro

– Ny måte å tenke på

Blant dem som har stand, er Arnar Utseth og Ingunn Flytør fra Fosen Yard. De forteller at det også er mangel på folk med kompetanse hos dem.

– Vi har behov ved mange disipliner. Det er en økende mangel på fagfolk, sier Utseth.

– Hvordan er responsen når dere lyser ut stillinger ellers?

– Vi har ikke så mange utlysninger, men når vi lyser ut så er det veldig få søkere. Det er mulig at vi ikke lyser ut på de rette stedene. I de rundene vi har hatt de siste tre årene har det vært et skuffende antall søkere, sier han.

foto
Ingunn Flytør og Arnar Utseth fra Fosen Yard. Foto: Jonas Olsen Withbro

– Hva tenker dere om dette opplegget?

– Vi er kjempefornøyde så langt. Det kunne sikkert vært flere kandidater her, men vi er godt fornøyde med dem vi har møtt. Det er en ny måte å tenke på. Til vanlig har vi lærlinger som er tidlig i 20-årene, men dette er folk som også er eldre, og det mangler vi i hvert fall. Jeg liker konseptet.