I tillegg til fengsel, la aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, ned påstand om at Terje Eriksen må tåle inndragning at verdier for 14,6 millioner kroner og Roger Eriksen må tåle inndragning av verdier for 4,6 millioner.

Da aktor på slutten av prosedyren kom til straffeutmålingen, sa han utroskapsforholdene var bærende.

- Når du domfelles for utroskap med disse beløpene, opp mot 20 millioner for Terje Eriksen og opp mot 15 millioner for Roger Eriksen, da er det på det rene at det må bli snakk om en lengre ubetinget fengselsstraff. Men man må skille mellom Terje og Roger. Uttakene har gått til Terje Eriksen privat. Roger viste en form for aktivitet for å dempe uttakene til Terje, sa Thorsen.

Terje Eriksen er blant annet tiltalt for å ha overført inntil 40 millioner til seg selv i 2008-2013, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag. Deler av beløpet er gjort opp i ettertid. Roger Eriksen er tiltalt for å ha medvirket, ved å stilltiende godkjenne uttakene til faren.

- Forsynte seg av hytta

Men aktor mener også Roger Eriksen har beriket seg.

- Det er også elementer av personlig vinning hos Roger Eriksen ved å forsyne seg av firmahytta, sa Thorsen.

Ifølge tiltalen skal Terje Eriksen som styreleder og Roger Eriksen som daglig leder i Prora Eiendom ha solgt aksjer i boligprosjektet Munkvoll Gård til under markedspris til seg selv tidlig i 2010. På slutten av året og i mars året etter har de solgt dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris.

- Godkjenner utroskap

Oppgjøret ble gjort ved at Proras fordring mot Terje Eriksen på 10,75 millioner ble strøket, mens Roger Eriksen fikk Proras hytte på Oppdal, verdt 4,6 millioner.

- De godkjenner hverandres utroskap når de underskriver nødvendige dokumenter for hverandre, sa Thorsen.

Som under resten av rettssaken, sto også gjenkjøpsavtalene med investorene i de ulike byggeprosjektene sentralt i aktors prosedyre.

- Hadde man ikke vist til god egenkapital i Prora, kunne man ikke ha solgt aksjer med gjenkjøpsforpliktelser. Derfor var det viktig at de ikke ble ført som lån, men aksjetransaksjoner. De tiltalte går langt og holder Visma (regnskapsfører, journ.anm.) og revisor uvitende om hva som skjer, og forleder på visse punkter revisor, sa Thorsen.

Les hva revisor sa da hun vitnet.

- Var lån

Forretningsmodellen til Prora var å hente inn kapital til utbygginger av boliger og næringsbygg ved at investorer kjøpte aksjer i prosjektselskapene. Morselskapet Prora Eiendom lovte samtidig å kjøpe tilbake aksjene innen et avtalt tidspunkt, til samme pris pluss avkastning, ofte 20 prosent per år.

Påtalemyndigheten mener aksjekjøp egentlig er lån, og at forpliktelsene om tilbakekjøp og den lovte avkastningen skulle vært ført som gjeld i Prora Eiendoms regnskaper i 2009–2012. Ifølge tiltalen unnlot de å føre gjeldsforpliktelser på inntil 205 millioner i regnskapene.

- Produserer uriktig informasjon

Aktor viste blant annet til e-postutveksling mellom Roger Eriksen og investoren Jan Gunnar Heglund, hvor det kommer frem at Heglund er med på å holde en tilbakekjøpsavtale skjult for revisor.

- Det vitner om et bevisst forhold til å gi revisor uriktig beslutningsgrunnlag. Det er også eksempel på at man ikke går av veien for å produsere uriktig informasjon, sa Thorsen.

Heglund har vedtatt et forelegg på 100 000 kroner for å ha vært med på å forlede revisor.

- Ikke så uvitende

Terje og sønnen Roger Eriksen ble i april i fjor tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks, med en strafferamme på seks år. De nektet straffskyld, da rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett for to uker siden.

- Da jeg hørte Terje Eriksens forklaring, oppfattet jeg det som at han var uvitende om regnskapet, og så på det som et aksjesalg. Men dokumentene gir et mer nyansert bilde, sa Thorsen i prosedyren mandag.

Aktor mener de to tiltalte ikke kan påberope seg rettsvillfarelse.

- Du kan ikke på den ene siden forlede revisor, så snu deg og hevde rettsvillfarelse og si at vi stolte på vurderingene hun (revisor, journ.anm.) gjorde. Under bevisføringen kom det veldig tydelig frem at de aktivt har forledet revisor, sa Thorsen.

- En dag i fradrag

Ifølge aktor er det ingen formildende forhold å ta hensyn til for retten. Thorsen mente fengselsstraffen for begge må få fradrag på én dag.

- Det er én dag i varetektsfradrag, etter at de ble pågrepet i forbindelse med ransakingen og løslatt samme dag, sa Thorsen.

Tirsdag holder forsvarerne til Terje og Roger Eriksen sine prosedyrer.