Stortingsrepresentanten for Venstre var en av mellom 70 og 80 som lørdag stilte på støttemarkeringen for Fosen-samene.

Skjelstad har «alltid» vært motstander av vindkraftutbyggingen i reindriftsområdene på Fosen, sier han. Første gang han var på Storheia, var før utbyggingen startet sammen med Arvid Jåma.

Han står i snøen ved fylkesvei 715 i Austdalen på Fosen, ikke langt fra der veien tar av oppover fjellet til vindkraftverket på Storheia.

foto
Stortingsrepresentant André Skjelstad (V) har i alle år vært motstander av vindkraftutbyggingen i reindriftsområdene på Fosen, sier han. Til høyre Leif Arne Jåma, leder av sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt.  Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Meningsfeller

Rundt «hovedkvarteret» for markeringen er plantet bannere med slagord som «Respekter urfolks rettigheter. Fjern turbinene» og «OED har brutt SP27. Turbinene må rives», og vitner om at Skjelstad har meningsfeller.

- Høyesterett har fastslått at konsesjonene og ekspropriasjonstillatelsene er ugyldige. Hadde det vært hus eller naust det hadde vært snakk om, vet vi hva konsekvensene ville vært, sier Skjelstad.

foto
På bannerne sto slagord som «Respekter urfolks rettigheter. Fjern turbinene», «Konsesjonen er ugyldig. Fosen vind bryter loven», «Vindkraft er et ran», «Nei til naturødelegging», «Vindkraft, nei takk!», «Nei til vindturbiner».   Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

- Slå ring rundt rettsstaten

Han er ikke eneste politiker med på markeringen som er arrangert av Naturvernforbundet i Trøndelag og Motvind.

Også SVs Torgeir Strøm mener at anleggene må tas ned.

- Det er tiden for å slå ring rundt rettsstaten og folkeretten. Hittil har det vært mye bla, bla fra regjeringen i denne saken, og derfor er det viktig å støtte samenes kamp. Bare en høylytt opinion kan forhindre at de prater seg vekk, sier Strøm.

Det er gått over fire måneder siden høyesterettsavgjørelsen kom, og de 151 turbinene er fremdeles i full drift.

- Uten reindrift vil samisk kultur forvitre

Mens noen, deriblant Ottar Kvaal fra Nei til vindkraft Stjørdal, er i ferd med å sette opp lavvoer hvor de skal tilbringe natten, holdes appeller og innlegg på leirplassen.

foto
Ottar Kvaal fra Nei til vindkraft Stjørdal skal tilbringe natten i lavvo.    Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Leif Arne Jåma, leder for sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt som hadde Storheia som vinterbeite, har samme oppfatning som politikerne og gjentar det han har sagt før – at det bare er én ting å gjøre, og det er å plukke ned anleggene og revegetere områdene.

Nils Roger Duna gir folk innføring om det sørsamiske området i Norge og reindrift. I 2020 fikk Duna Namsos kommunes kulturpris for innsatsen for å fremme sørsamisk historie og kultur.

Han poengterer hvor viktig det er for reinsdyrene med høytliggende beiteområder som Storheia og Haraheia/Roan, både vinter og sommer. Uten reindrift vil den samiske kulturen forvitre, sier Duna.

Deltakere fra fjern og nær

Han har tilhørere også langveis fra.

Anita Haukås Opedal har aldri vært på Fosen før, men har tatt turen fra Bergen i ens ærend for å delta på støttemarkeringen. Hjemme er hun blant annet aktiv i Folk for fjella som arbeider mot vindkraftutbygging i Nordhordland. Interessen for samenes rettigheter har kommet som en følge av vindkraftengasjementet.

foto
Vindkraftmotstander Anita Haukås Opedal hadde kommet helt fra Bergen for å delta på markeringen. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

- Det er fælt at anleggene ikke stoppes midlertidig i det minste, sier hun.

Billedkunstner Erlend Leirdal har kommet fra Trondheim i en svær Toyota Hilux det står Motvind på.

Han har i flere sammenhenger gjennom flere år markert seg mot den omfattende vindkraftutbyggingen. – Klassisk naturvern. Det blir stadig mindre natur, og stadig mer handler om penger, begrunner han engasjementet sitt med.

Departementet ennå ikke bestemt seg

Antakelig tar det lenger tid enn som så før det er avgjort hvordan «Fosen-saken» ender - om det blir riving av anleggene, eller om Olje- og energidepartementet (OED) finner en annen løsning slik at Fosen-samenes rett til kulturutøvelse etter FN-konvensjon ikke lenger kan sies å være krenket.

Statssekretær Amund Vik i OED vil overfor Adresseavisen ikke gi noen tidsplan for den videre behandlingen.

- Neste skritt i OEDs saksbehandling er å fastsette innhold og rammene for de utredningene som må til, herunder å diskutere detaljene rundt dette nærmere med reindriften, skriver han i en e-post.

Aktuelt med møte med ministeren

Han opplyser at det for øyeblikket ikke er avtalt et nytt direkte møte mellom olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og Fosen-samene, men at det kan bli aktuelt.

Tidligere i februar har det vært møter mellom reindriften på Fosen og både Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Dette var møter hvor det bare deltok byråkrater fra departementene, ikke politisk ledelse. Også representanter fra Sameting og Norske Reindriftsamers Landsforbund var med på disse møtene.

Setter pris på støtten

Det var liten trafikk og ikke mange overvar markeringen. Markeringen er likevel viktig for reindriftsutøverne.

- Fint. Vi setter stor pris på denne støtten, sier John Kristian Jåma, en av de tre andelseierne i sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt.

foto
John Kristian Jåma er glad for støtten. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen