Ikke et isolert fenomen i Trondheim

Nedgang i sentrumshandelen i flere norske storbyer

Midtbyen har siden 2008 tapt en stadig større andel av den totale handelsomsetningen i Trondheim. Situasjonen er ikke unik. Flere norske storbyer opplever nøyaktig det samme.

Nedgang. Handelsnæringen i en rekke norske byer, blant annet Trondheim, opplever nedgang i omsetningen i konkurranse med både netthandel og kjøpesenter utenom sentrum.  Foto: Vegrd Eggen

De ti siste årene har Midtbyens andel av handelen i Trondheim gått ned med 3,1 prosent, fra 15,9 til 12,4 prosent. Fallet er imidlertid mindre enn i både Stavanger, Bergen og Kristiansand, viser data Adresseavisen har samlet inn.