Vevkunstens Michelangelo

- Hannah Ryggen var en vevkunstner av verdensformat. En superstjerne, sier kunsthistorikeren Marit Paasche som torsdag lanserer boken «Hannah Ryggen - en fri»

Kunsthistoriker Marit Paasche lanserte torsdag boken «Hannah Ryggen. En fri»  Foto: Mimsy Møller/Samfoto

- Boken er en krysning mellom en biografi og en kunsthistorisk presentasjon. I den finnes det ingen klare skillelinjer mellom kunst, liv og politikk, sier Paasche. Hun har skrevet en bok der disse elementene glir over i hverandre. Hannah Ryggen (1894–1970) er blant Nordens mest betydningsfulle kunstnere og bodde mesteparten av sitt voksne liv på Ørlandet. Hun var utdannet maler, men valgte å uttrykke sitt sterke samfunnsengasjement gjennom billedveven.