Krangler om rettighetene til parkering på Sverresborg

Folkemuseet på Sverresborg føler seg motarbeidet av Trondheim kommune, som har vedtatt å beslaglegge museets parkeringsplass.

Trondheim kommune har vedtatt å ekspropriere folkemuseets parkeringsplass på Sverresborg. Direktør Torunn Herje og museet mener de ikke er blitt hørt i saken og har klaget inn vedtaket. 

- Vi føler vi ikke blir hørt av kommunen og at de ikke vil svare på våre spørsmål, sier Torunn Herje, direktør på Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum.