Lettlest bok om tungt stoff

Med denne guiden som reisefølge, blir en fottur inn i Bibelens vidstrakte ørkenlandskap som en tur ut i hagen.

Jobs harde jobb: «Røff guide til bibelen» er ikke helt uten fun facts, som bakgrunnen til de harde lidelsene til Job - her i William Blakes klassiske strek og farger. 

En behøver ikke være kristen for å ha nytte av bibelstudier. Det er nok å bo i et vestlig land, hvis kulturelle uttrykk henter enorme impulser fra Den hellige skrift, verdens mest utbredte bok.