Kampen om gulltomtene

Ap-Olsøs skjulte tomteavtale

Aps Rune Olsø inngikk i 2015 en personlig opsjonsavtale på Være om framtidig boligutbygging. På et politisk møte mellom samarbeidspartiene på Lian i år, argumenterte han sterkt imot vern av landbruksjord på denne siden av byen.

Leder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, har privat inngått en opsjonsavtale på Være i Trondheim. Det har han gjort sammen med Staur, som er eid av hans venn og forretningspartner, Bernt Østhus. Ifølge Olsø eier han selv ti prosent av opsjonen, mens Staur sitter på 90 prosent. Som de fleste avtaler om framtidig kjøp av landbruksjord, er heller ikke denne opsjonsavtalen tinglyst – og dermed ikke offentlig. Rune Olsø selv bekrefter overfor Adresseavisen at den fins, men vil ikke gå inn i detaljer i avtalen og viser til at de kommersielle vilkårene er konfidensielle (les hans tilsvar nederst i saken).