Kronikk

Byutvikling på jordet

Byutvikling har blitt en het potet i Trondheim. Dessverre er det ikke sammenheng mellom behov, mål og politiske virkemidler.

Jordvern: Vi bør se skurtreskere både på Overvik, Rotvoll og Granås i lang tid framover, mener varaordfører Hilde Opoku.  Foto: Kjell A. Olsen

Prognosene for befolkningsutviklinga i Trondheim tilsier at vi har behov for 24000 flere boliger fram til 2030. Det er allerede prosjektert for nærmere 40000 boliger, i tillegg kommer kartlagt fortettingspotensial som er nesten like stort. Til sammen har vi et boligpotensial i kommunens planprogram for 79750 boliger. Dette før områdene holdt utenom grønnstrek for arealberedskap, er tatt med i beregninga. Paradoksalt nok går likevel boligprisene opp, biltrafikken øker og det er ingen politisk kontroll på hvilke bydeler som først står ferdig. Det er på tide å stikke fingeren i jorda å få på plass en helhetlig utbyggingsplan! Vi har fire konkrete forslag.