Signert

Ambisjoner og tyngdekraft

Det finnes ingen bilder som bedre synliggjør hva slags verden vi lever i, enn fotografier av planeten vår tatt fra rommet. Jeg brenner nemlig for romfart.

Pionerene: I denne «blikkboksen» satt Neil Armstrong og Buzz Aldrin da de landet på månen, i bakgrunnen sees vår egen planet.  Foto: Foto:NASA, Reuters

Vi preges og formes av våre omgivelser. Dette gjelder økonomi, og sosiale forhold. Det gjelder geografi, og hvor vi har vokst opp. Men det gjelder også i det helt store bildet: Sett fra bakken er jorda vår svær, og himmelen blå.