Tilbyr 1700 plasser – har aldri drevet asylmottak

Alba Mottak AS er den klart største tilbyderen av asylmottak i en pågående anbudsrunde i Midt-Norge. De har aldri drevet asylmottak før.

Tilbyr asylmottak: Alba Mottak, som er et selskap som ennå ikke formelt er stiftet, tilbyr UDI blant annet 100 asylmottaksplasser i Bakke Bydelshus i Trondheim. 

For noen uker siden gikk anbudsfristen for nye asylmottaksplasser i Midt-Norge ut. På listen over dem som kommer med tilbud, er det en ny aktør som skiller seg ut med særlig mange plasser. Alba Mottak, som er et selskap som ennå ikke formelt er stiftet, tilbyr følgende: