Åtte forslag til å forandre Trondheim

To ringveier, ringbuss, bilfritt sentrum og underjordisk godsterminal på Brattøra. Dette er noen av forslagene til å endre Trondheim.

Mindre bilbruk og bedre kollektivtransport er blant målene for prosjektoppgavene til bachelorstudentene på ingeniørutdanningen ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU. Slik vil de forandre Trondheim: