Gode søkertall til lærerstudiet

Nytt karakterkrav i matte har ikke skremt folk fra å søke lærerutdanning. Både i Levanger og Trondheim er det like mange søkere som i fjor.

Var spent på søkertallene: Camilla Trud Nereid er dekan ved grunnskolelærerutdanningen til NTNU. Litt flere enn i fjor vil ta lærerutdanning i Trondheim. 

Søkertallene til lærerutdanningene går ned på landsbasis, men denne trenden gjelder ikke Trøndelag.