Skal legge 6,6 km ny asfalt på kommunale veier i Trondheim

I løpet av sommeren skal det legges ny asfalt på kommunale veier og gater i Trondheim over en samlet strekning på 6649 meter. I tillegg må en rekke hull lappes fortløpende.

Farlig: Kjører du nedi dette hullet, risikerer du å få skader på kjøretøyet. 

Mange mener enkelte strekninger ser ut som en jarlsbergost, hull på hull.