Vil ha blomster, busser og biler i Innherredsveien

Innherredsveien er nok en gang til politisk behandling. Byutviklingskomiteen vil nå prøve ut to kjørefelt med både busser og personbiler.

Kampen om Innherredsveien: Miljøgata i Innherredsveien starter i denne rundkjøringen ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Striden står om miljøgata også skal være åpen for personbiler i rushtiden.  Foto: Terje Visnes

Venstrepolitiker Trond Åm er redd det ikke blir noen miljøgate med dette forslaget. Han slår fast at fylkeskommunen er bekymret for trafikkbildet når superbussene kommer i 2019, og frykter det blir for liten plass på to kjørefelt til både busser og biler.