Forsvarsbygg med gullkantet frieri til boligbyggere

I tjue år fremover vil Forsvarsbygg leie 200 boliger i området rundt Ørland hovedflystasjon.

Forsvarsbyggs forespørsel til boligutviklere i Ørland-området ligger nå ute i databasen for offentlige anskaffelser - Doffin. Her fra byggeplassen ved det som tidligere var Torgsenteret, nå Kystgården, i Brekstad sentrum.  Foto: Dan Olof Aagren

Dermed kan det ligge an til tidenes boligbonanza for eiendomsinvestorer og utbyggere i Ørland og Bjugn.