– Fylkesmennene vil tilrå tvangssammenslåing

Ekspert tror fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag vil foreslå at Stortinget bruker tvang for å kutte antallet trøndelagskommuner.

60 midtnorske kommuner diskuterte sammenslåing. Resultatet da fristen gikk ut 1. juli, ser du over. Det var 10 færre kommuner.