Bygger Norges mest klimavennlige skole på Saupstad

Solcellepark på 2000 kvadratmeter, vindusglass som reduserer soloppvarmingen og 21 geobrønner som henter varme fra grunnen.

Nullutslippsskole: Energi-bruken ved nye Heimdal videregående skole blir bare en tredjedel av det som er kravet i forskriftene. 

Skolen på Saupstad, som skal stå ferdig til skolestarten høsten 2018, blir et av landets mest energigjerrige bygg.