Fylkeslegen med tilsyn:

Refser kommunens tilbud til utviklingshemmede

De kan trenge hjelp til å kle på seg, lage mat, ta bussen og gå på kino. Men mennesker med utviklingshemming får ikke de tjenestene de skal ha.

Playstation: Ettermid dagene kan bli lange for Ingrid Brøndbo Kjerstad etter at hun kommer hjem fra dagtilbudet. Mor Eva Brøndbo hadde ønsket at datteren kunne fått tettere oppfølging i hverdagen. 

Det viser resultatene fra tilsyn som fylkeslegen nylig har gjennomført i Trondheim, Midtre Gauldal og Orkdal kommuner. Alle kommunene har fått avvik som de nå må rette opp i.